omoss4.jpg

Andras Baky

Senior projektledare

Telefon:
010-516 69 22
Fax:
018-30 09 56
Adress:
Ultunaallén 4
Box 7033
750 07 Uppsala

Presentation
Mina huvudsakliga arbetsuppgifter som forskare omfattar forskning, utredningar och uppdrag inom ämnena energi, avfall och avlopp. Jag tar fram diskussions- och beslutsunderlag för olika lösningar där hela kedjan från vaggan till graven bedöms. Detta gör jag genom att utföra systemanalyser, såsom livscykelanalyser, miljösystemanalyser och energianalyser. Vidare arbetar jag med logistikfrågor med fokus på energi och kostnader vid produktion och distribution av biomassa.
Andras  Baky


JTI-publikationer»


Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-30

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se