omoss4.jpg

Fredrik Fogelberg

Forskare

Telefon:
010-516 69 08
Mobil:
070-227 74 52
Fax:
018-30 09 56
Adress:
Ultunaallén 4
Box 7033
750 07 Uppsala

Presentation
Jag är hortonom och agronomie doktor i lantbruksteknik, och arbetar brett med problemlösning inom det teknisk-biologiska området.

Jag är främst verksam inom baljväxtområdet, och forskar och utvecklar odlingssystem för sojaböna, trädgårdsböna, åkerböna och bondböna. Sortprovning och tröskningsmetoder för baljväxter ingår också liksom efterskördshantering och utveckling av livsmedel och foder baserade på baljväxter.

Jag arbetar även med specialgrödor samt metoder för icke-kemisk ogräsbekämpning.
Fredrik   Fogelberg


JTI-publikationer»


Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-30

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se