omoss4.jpg

Mikael Gilbertsson

Senior projektledare

Telefon:
010-516 69 34
Mobil:
070-952 44 78
Fax:
018-30 09 56
Adress:

Ideon Science Park
223 63 Lund

Presentation
Arbetar vid RISE Jordbruk och livsmedels regionkontor i Skåne.
Växtplatsanpassad odling (precisionsjordbruk), sensorutveckling och tillämpning inom spannmåls och mjölkproduktion, brand och elektricitet i stallbyggnader.
Mikael  Gilbertsson


JTI-publikationer»


Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-30

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se