omoss4.jpg

Gunnar Lundin

Senior projektledare

Telefon:
010-516 69 56
Mobil:
070-652 71 05
Fax:
018-30 09 56
Adress:
Ultunaallén 4
Box 7033
750 07 Uppsala

Presentation
Jag tog agronomexamen med teknikinriktning år 1982. Därefter har jag deltagit i en mängd undersökningar rörande fältmaskiner och inomgårdsteknik.

Mest intensivt arbetar jag med skörd och konservering av lantbruksgrödor inklusive hantering av skörderester. Erfarenheter och inspiration hämtas från såväl forskningen vid RISE som från det egna växtodlingsföretaget.

Ett ytterligare intresseområde är teknik för spridning av olika växtnäringsprodukter. Här arbetar jag med gödselmedel inom såväl konventionell som ekologisk odling.
Gunnar  Lundin


JTI-publikationer»
Pågående projekt»


Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-30

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se