omoss4.jpg

Ulf Nordberg

Senior projektledare

Telefon:
010-516 69 59
Mobil:
073-401 86 81
Fax:
018-30 09 56
Adress:
Ultunaallén 4
Box 7033
750 07 Uppsala

Presentation
Min huvudsakliga forskning omfattar avfallsbehandling med inriktning på planering och behandling i form av återvinning, rötning och kompostering. Arbetet omfattar avfallsplaner, dimensionering av rötningsanläggningar, processuppföljning, sammansättningsanalyser och driftsstöd. Vidare medverkar jag i utredningsuppdrag, förstudier, uppföljningar och utvärderingar inom avfallsområdet. Min bakgrund är civilingenjör med samhällsbyggnads inriktning.
Ulf  Nordberg


JTI-publikationer»


Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-30

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se