omoss4.jpg

Johanna Olsson

Senior projektledare

Telefon:
010-516 69 23
Fax:
018-30 09 56
Adress:
Ideon Gateway
Scheelevägen 27
22370 Lund

Presentation
Mitt arbete vid JTI omfattar forskning och utredningar inom bland annat områdena energiproduktion från åkern, Lean Production inom lantbruket samt miljö- och hållbarhetsanalyser. Jag arbetar både i fält och vid skrivbordet. Projekten omfattar exempelvis odling av energi- och livsmedelsgrödor enligt ”tvågrödesystemet”, införande av Lean Production på spannmålsgårdar, möjligheterna för bioekonomi i Skåne och nya grödor/grödrester för biogasproduktion.
Min placeringsort är i Lund och som en del i min tjänst samordnar jag kontoren i Uppsala och Lund.
I grunden är jag utbildad till Mark/växtagronom.
Johanna  Olsson


JTI-publikationer»
Pågående projekt»


Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-30

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se