omoss4.jpg

Johanna Lund (f d Olsson)

Senior projektledare

Telefon:
010-516 69 23
Fax:
018-30 09 56
Adress:
Ideon Gateway
Scheelevägen 27
22370 Lund

Presentation
Mitt arbete vid RISE Jordbruk och livsmedel omfattar forskning och utredningar inom bland annat områdena energiproduktion från åkern, Lean Production inom lantbruket samt miljö- och hållbarhetsanalyser. Jag arbetar både i fält och vid skrivbordet. Projekten omfattar exempelvis odling av energi- och livsmedelsgrödor enligt ”tvågrödesystemet”, införande av Lean Production på spannmålsgårdar, möjligheterna för bioekonomi i Skåne och nya grödor/grödrester för biogasproduktion.
Min placeringsort är i Lund och som en del i min tjänst samordnar jag kontoren i Uppsala och Lund.
I grunden är jag utbildad till Mark/växtagronom.
Johanna  Lund (f d Olsson)


JTI-publikationer»
Pågående projekt»


Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-30

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se