omoss4.jpg

Ola Pettersson

Forskare

Telefon:
010-516 69 47
Mobil:
070-539 23 84
Fax:
018-30 09 56
Adress:
Ultunaallén 4
Box 7033
750 07 Uppsala

Presentation
Jag är utbildad högskoleingenjör med inriktning mot produktutveckling maskin vid Uppsala Universitet.

Mitt arbete på RISE Jordbruk och livsmedel är kopplat till maskinteknik inom jordbruket, och omfattar såväl forskning som utredningar och information. Frågor som intresserar mig är: kostnader för och orsaker till maskinreparationer, effekter som uppnås av nya bränslen och oljor, hydraulik, bränsleekonomi och energiutnyttjande på gården. Jag engagerar mig även starkt i frågan hur jordbruket ska kunna bli mindre beroende av fossil energi
Ola   Pettersson


JTI-publikationer»


Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-30

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se