omoss4.jpg

Anna Rydberg

T f programledare

Telefon:
010-516 69 55
Fax:
018-30 09 56
Adress:
Ultunaallén 4
Box 7033
750 07 Uppsala

Presentation
Fokus för min forskning är sensorteknik och bildanalys för lantbrukstillämpningar. Främst har mitt arbete rört automatisering, övervakning och informationshantering för tillämpningar inom animalieproduktion och precisionsjordbruk. Nyckelord: spektral analys,
fjärranalys, segmentering, UAV, termografi, RFID, ICT.
Anna   Rydberg


JTI-publikationer»


Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-30

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se