omoss4.jpg

Maria del Pilar Castillo

Forskare

Telefon:
010-516 69 87
Fax:
018-30 09 56
Adress:
Ultunaallén 4
Box 7033
750 07 Uppsala

Presentation
Jag är forskare och har arbetat som projektledare och genomförare i drygt 20 år inom områdena: biologisk nedbrytning av organiskt material för biogasproduktion, reduktion av föroreningar från kemiska bekämpningsmedel med biobäddar och biosanering av kontaminerad jord. Jag bedriver laboratoriestudier, pilotstudier och medverkar också i förstudier och utredningsuppdrag.

Jag har en bakgrund som BSc i kemiteknik, civilingenjör i biokemi, teknologie doktor i mikrobiologi och docent i ämnet teknologi. Har tidigare arbetat vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Maria del Pilar Castillo


JTI-publikationer»


Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-30

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se