omoss4.jpg

Lotten Wahlund

Projektledare

Telefon:
010-516 69 45
Fax:
08-30 09 56
Adress:
Ultunaallén 4
Box 7033
750 07 Uppsala

Presentation
Jag är husdjursagronom och arbetar som projektledare på RISE Jordbruk och livsmedel. Mitt intresse för lantbruksdjur började redan i tidig ålder. Intresset kommer dels från min föräldragård med skogs- och jordbruk samt från mina morföräldrars gård med mjölk- och grisproduktion. Under min utbildning på SLU insåg jag tidigt att jag ville arbeta för en förbättring av lantbruksdjurens närmiljö.

Mina fokusområden är lantbruksdjurens beteende och hälsa kopplat till teknik för inhysning både i stall och i utedriftsystem. Exempel på projekt som jag medverkat i är; utveckling av nytt koncept att hålla köttdjur ute vintertid i enkla väderskydd, utveckling av automatiskt strösystem för slaktsvin, utveckling av automatiskt bindsle för mjölkkor. Jag arbetar även med frågor som rör närproducerat foder.
Lotten Wahlund


JTI-publikationer»
Pågående projekt»


Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-30

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se