omoss4.jpg

Carina Gunnarsson

Forskare

Telefon:
010-516 69 32
Fax:
018-30 09 56
Adress:
Ultunaallén 4
Box 7033
750 07 Uppsala

Presentation
Som forskare inom energi arbetar jag huvudsakligen med utrednings- utvärderings- och forskningsprojekt inom teknik och system för produktion av energigrödor och biomassa. Mitt arbete har fokus på system och kostnader för odling, skörd, transport och hantering av grödor till energi. Jag har även arbetat med projekt inom Lean produktion i jordbruket.

Jag är teknikagronom och i januari 2009 disputerade jag på SLU med en avhandling om läglighetskostnader vid odling av spannmål och vall. Tidigare har jag arbetat med kompostering och avfallshantering bland annat på Gävle Vatten och Uppsala kommun.

För mer information om mig och min forskning se länk nedan.
Carina Gunnarsson


JTI-publikationer»
Mer information»


Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-30

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se