omoss4.jpg

Erik Sindhöj

Forskare

Telefon:
010-516 69 12
Mobil:
070-710 6555
Fax:
018-30 09 56
Adress:
Ultunaallén 4
Box 7033
750 07 Uppsala

Presentation
Mitt övergripande intresse är kretslopps- och uthållighetsfrågor. Konkret handlar min forskning om teknik för hantering av stallgödsel och andra organiska gödselmedel, bland annat avseende inverkan på gödselns kvalitet och den yttre miljön.

Målet är att på ett lönsamt sätt öka utnyttjande av växtnäringen i stallgödsel genom till exempel minskning av förluster som ammoniak. Mycket fokus ligger nu på processnings- och förädlingsteknik som kan leda till en mer rationell hantering av stallgödseln. Därutöver är jag intresserad av olika system för djurhållning och utgödsling och hur dessa påverkar gödselns egenskaper, djurens hälsa och den yttre miljön.

Jag är en filosofie doktor inom ämnet jordbruksekologi med grundutbildning som högskoleingenjör inom miljö- och vattenteknik.
Erik Sindhöj


JTI-publikationer»


Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-30

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se