omoss4.jpg

Emelie Ljung

Projektledare

Telefon:
010-516 69 85
Fax:
018-30 09 56
Adress:
Ultunaallén 4
Box 7033
750 07 Uppsala

Presentation
Jag jobbar framför allt med avlopps- och rötrestfrågor. Detta inkluderar bl.a. behandling och omhändertagande av avloppsfraktioner, kvalitet hos avloppsfraktioner och rötrest (biogödsel och slam) och återföring av växtnäring till jordbruksmark.

Jag deltar också i forskning kring användning av bergkrossmaterial i markbäddar samt arbete kring provning av små förtillverkade avloppsanläggningar som sker vid RISE prov- och försöksplats utanför Uppsala.

Har tidigare erfarenhet (2011-2014) från handläggposten inom Avfall Sveriges certifieringssystem Certifierad återvining - certifiering av biogödsel och kompost (SPCR 120 och SPCR 152).

Jär är utbildad civilingenjör i miljö- och vattenteknik vid Uppsala Universitet.
Emelie Ljung


JTI-publikationer»
Pågående projekt»


Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-30

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se