omoss4.jpg

Elin Ulinder (f d Elmefors)

Projektledare

Telefon:
010-516 69 54
Adress:
Ultunaallén 4
Box 7033
750 07 Uppsala

Presentation
Jag jobbar med forskning och utveckling inom avlopp, framförallt kring markbaserad avloppsrening och slamavskiljare. Inom markbaserad rening har jag t.ex. tittat på hur vattengenomsläpplighet och rening av organiskt material, bakterier och fosfor påverkas av att bergkrossmaterial används som filtermaterial i markbäddar istället för naturgrus. Inom slamavskiljare utreder jag t.ex. tömningstekniker och metoder för behandling och avsättning.

Jag är också kvalitetsansvarig för JTI:s ledningssystem och utför provtagning inom JTI:s ackrediterade provning av små förtillverkade avloppsanläggningar.
Elin Ulinder (f d Elmefors)


JTI-publikationer»


Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-30

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se