omoss4.jpg

Jonas Engström

Senior projektledare

Telefon:
010-516 69 09
Fax:
018-30 09 56
Adress:
Ultunaallén 4
Box 7033
750 07 Uppsala

Presentation
Som forskare och projektledare arbetar jag huvudsakligen med utvecklings- och forskningsprojekt inom energieffektivisering och teknikutveckling inom jordbruket. Projekten innefattar ofta informationsteknologi, GIS, logistik, beslutsstöd, utvärderingar och precisionsodling.

Tidigare har jag arbetat med logistikfrågor på Lantmännen i form av utredningar, utvecklingsprojekt och systemstöd för orderhantering, sparsam körning och transportplanering. Jag drev till exempel projektet "Lantmännen Green Line - mer hållbar logistik", som bland annat gick ut på att öka andelen järnvägstransporter, minska miljöbelastningen och förbättra arbetsmiljön vid lastbilstransporter.

Jag har tog teknikagronom- (SLU) och civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, datainriktning (LiTH) 2004.
Jonas  Engström


JTI-publikationer»


Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-30

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se