omoss4.jpg

Ann-Kristina Lind

Forskare

Telefon:
010-516 69 39
Fax:
018-30 09 56
Adress:
Ultunaallén 4
Box 7033
750 07 Uppsala

Presentation
Jag arbetar som forskare inom husdjursvetenskap vid RISE Jordbruk och livsmedel, sektionen Jordbruk och trädgård. Mitt arbete omfattar veterinärepidemiologi, databasvalidering, djurhälsa, beteendestudier och Lean. Jag jobbar kvalitativt med djupintervjuer av lantbrukare och kvantitativt med enkätundersökningar med bland annat lantbrukare, hundägare och veterinärer.

Jag disputerade vid Köpenhamns Universitet 2013 med en avhandling om validering av de nordiska sjukdomsdatabaserna för mjölkkor.
Ann-Kristina Lind


JTI-publikationer»
Pågående projekt»


Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-30

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se