omoss4.jpg

Leticia Pizzul

Forskare

Telefon:
010-516 69 13
Fax:
018-30 09 56
Adress:
Ultunaallén 4
Box 7033
750 07 Uppsala

Presentation
Mitt arbete fokuserar på biogasprocesser i laboratorieskala, bland annat utrötningsförsök av olika sorters substrat. Jag arbetar också i projekt relaterade till informationsspridning om - och användning av - biobäddar, en teknik som skyddar miljön mot oönskade läckage av bekämpningsmedel.

Jag är agronom och agronomie doktor i mikrobiologi från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).
Leticia  Pizzul


JTI-publikationer»
Pågående projekt»


Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-30

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se