publicerat_40.jpg

Övriga publikationer

I samband med att JTI fr o m 2017 går upp i RISE kommer alla nya publikationer från f d JTI och de flesta tidigare JTI-publikationer som finns i elektronisk version, att finnas sökbara i publikationsdatabasen DIVA.

På denna sida kan du tills vidare söka bland våra publikationer t o m 2016 och ladda ner elektroniska publikationer. För att kunna ladda ner publikationerna måste du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat. Programmet kan laddas ned kostnadsfritt hos Adobe.

Här publiceras till exempel rapporter publicerade i andra organisationers/företags rapportserier. Vissa av publikationerna är nedladdningsbara (pdf-filer) från denna webbplats. I andra fall länkar vi vidare till uppdragsgivarens webbplats.

SLA-rapporter
I samarbete med SLA (Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet) har JTI givit ut populärvetenskapliga rapporter. Dessa finns på SLA:s webbplats.

<<< Föregående (2/7) Nästa >>>
Nr Titel Författare År Beställ
Exponering för farligt damm vid spannmålsskörd - en pilotstudie, SLO 947  Geng Qiuqing  2007
Ladda ner
(574 KB)
Pilotstudie rörande föroreningsgrad i lantbrukstraktorers hydraulsystem  Pettersson Ola, Fronzaroli Marco, Bohm Mats  2003
Ladda ner
(276 KB)
Fjärrtransport och distanslagring av kyld spannmål  Gunnar Lundin  2013
Ladda ner
(584 KB)
Radmyllning och kombisådd av flytande gödselmedel i ekologisk spannmålsodling  Gunnar Lundin  2007
Ladda ner
(1,1 MB)
Dammreducerande utrustning vid spannmålshantering. Utvärdering av damm- och bossavskiljare samt aspiratörer, SLO-978  Qiuqing Geng, Gunnar Lundin  2009
Ladda ner
(528 KB)
Skördetröskning av spannmål under fuktiga förhållanden  Lundin, Gunnar  1999

Rensning på gårdsnivå kan öka spannmålens värde, SLA  Andersson C., Lundin G., Andersson F.  2004

Högre kvalitet på rapsolja för tekniskt bruk  Hansén Per, Pettersson Ola  2008
Ladda ner
(1,47 MB)
Små avlopp ska vara enkla    2008
Ladda ner
(5,88 MB)
Maskinkoncept Maltkorn. En etableringstävling mellan fyra redskapstillverkare  Lundin Gunnar, Westlin Hugo  2011
Ladda ner
(998 KB)
Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar - Litteraturstudie  Holmgren M.A, Willén A, Rodhe L.  2011

Best available technologies for pig manure biogas plants in the Baltic Sea Region  Frandsen T.Q, Rodhe L, Baky A, Edström M, Sipilä i, Petersen S.L, Tybirk K  2011

Enkla åtgärder för att minska vibrationsnivåer i jordbrukstraktorer, SLO 927  Adolfsson, Niklas  2009
Ladda ner
(114 KB)
Handbok i mekanisk ogräsbekämpning för jordbruksgrödor och trädgårdskulturer    2009

Rätt arbetsmiljö i mjölkgropen - SLO 907  Adolfsson Niklas  2008
Ladda ner
(1,27 MB)
Säkrare jordbruk med kamerasystem som visuellt hjälpmedel i traktorer - SLO 946  Adolfsson, Niklas  2010
Ladda ner
(895 KB)
Uppdatering av gårdens spannmålstork  Jonsson, Nils  2006

Konservering av spannmål med höga skördevattenhalter  Jonsson, Nils  1999

Vallgrödors respons på körning med kniv- eller myllningsaggregat - positiv luftning eller grödskada?  Rodhe L, Halling M  2010
Ladda ner
(483 KB)
Exponering för olycksfallsrisk och fysisk belastning vid rid- och travskolor  Adolfsson N, Geng Q  2008
Ladda ner
(189 KB)
<<< Föregående (2/7) Nästa >>>
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-10

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se