publicerat_40.jpg

Övriga publikationer

I samband med att JTI fr o m 2017 går upp i RISE kommer alla nya publikationer från f d JTI och de flesta tidigare JTI-publikationer som finns i elektronisk version, att finnas sökbara i publikationsdatabasen DIVA.

På denna sida kan du tills vidare söka bland våra publikationer t o m 2016 och ladda ner elektroniska publikationer. För att kunna ladda ner publikationerna måste du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat. Programmet kan laddas ned kostnadsfritt hos Adobe.

Här publiceras till exempel rapporter publicerade i andra organisationers/företags rapportserier. Vissa av publikationerna är nedladdningsbara (pdf-filer) från denna webbplats. I andra fall länkar vi vidare till uppdragsgivarens webbplats.

SLA-rapporter
I samarbete med SLA (Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet) har JTI givit ut populärvetenskapliga rapporter. Dessa finns på SLA:s webbplats.

<<< Föregående (1/7) Nästa >>>
Nr Titel Författare År Beställ
Surgörning av nötflytgödsel - effekt på ammoniak-avgången vid spridning av rötad respektive icke-rötad gödsel i vall  Lena Rodhe, Sofia Delin, Kjell Gustafsson  2016
Ladda ner
(729 KB)
Energibesparande teknik för lantbrukets transportlogistik - en jämförelse mellan olika tekniker för traktorsläp  Ola Pettersson, Oscar Lagnelöv  2016
Ladda ner
(1,04 MB)
Hur optimeras provisoriska drivningssystem till fixeringsbox avseende säkerhet, effektivitet och djurvälfärd?  Cecilia Lindahl, Ann-Kristina Lind, Lotten Wahlund  2016
Ladda ner
(612 KB)
Åtgärder för att minimera växthusgasutsläpp från lager med rötad och orötad gödsel (år 1)  Lena Rodhe, Mats Edström, Åke Nordberg, Marianne Tersmeden, Johnny Ascue  2016
Ladda ner
(597 KB)
Växtskyddsvision för svensk trädgårdsnäring  Klara Löfkvist  2016
Ladda ner
(1,31 MB)
Aktiv dammreducering av hö och halm – kompletterande studier  Martin Sundberg  2016
Ladda ner
(636 KB)
Concept solution for electric modular utility vehicles for urban and rural areas  Oscar Lagnelöv Jonas Engström Hans Philip Zachau Robert Bourghardt Kimmo Wihinen Petri Hannukainen Erik Svedlund Gustaf Lagunoff  2016
Ladda ner
(2,18 MB)
Humleodling i Östergötland. Förstudie  Jesper Lindström, Gunnar Lundin, Linnea Persson, Christoffer Andersson, Lovisa Eliasson, Ulrik Lovang  2015
Ladda ner
(2,81 MB)
Halmhackens effektbehov och sönderdelningsförmåga vid olika inställningar av motknivarna. Fältförsök under 2013 och 2014  Gunnar Lundin  2015
Ladda ner
(0,98 MB)
Lugn och säker hantering av utegående nötkreatur – en effektiv åtgärd för att förbättra arbetsmiljön och undvika farliga situationer  Qiuqing Geng, Eva Salomon, Lotten Wahlund, Sophie Atkinson   2015
Ladda ner
(176 KB)
Minska utsläpp av växthusgaser från rening av avlopp och hantering av avloppsslam  Håkan Jönsson, Christian Junestedt, Agnes Willén, Jingjing Yang, Kåre Tjus, Christian Baresel, Lena Rodhe, Jozef Trela, Mikael Pell, Sofia Andersson.  2015

Förstudie om nästa generations skyddsutrustning för kemikalieexponering i växthus  Richard Sott, Klara Löfkvist  2015
Ladda ner
(664 KB)
Värmeåtervinning Innovativ värmeväxlarteknik för lantbruk, inriktning spannmålstorkning   Gunnar Lundin  2015

Styrmedel för ökad biogasproduktion  Bisaillon, M., Hellström, H., Andersson, J., Holmström, D., Sköldberg, H., Torén, J. & Widerberg, A  2015

Fungal pretreatment of straw for enhanced biogas yield  Xinmei Feng, Maria del Pilar Castillo  2015

Gemensamt avlopp- så kan det gå till     2015
Ladda ner
(6,34 MB)
Spridningsmetodik för biologiska nyttodjur i jordgubbsodling  Klara Löfkvist, Per-Anders Algerbo  2015
Ladda ner
(2,15 MB)
Förstudie om möjliga integrerade växtskyddsmetoder för bekämpning av sorgmyggor  Klara Löfkvist  2015
Ladda ner
(635 KB)
Energiförbrukning för batteridriven kompatlastmaskin  Ola Pettersson  2015
Ladda ner
(1,2 MB)
Distribuerad arbetsbelysning – LED öppnar nya möjligheter för belysning hos arbetsmaskiner  Martin Englund, Niklas Adolfsson, Anders Mörk, Petrus Jönsson  2015
Ladda ner
(763 KB)
<<< Föregående (1/7) Nästa >>>
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-10

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se