publicerat_40.jpg

Övriga publikationer

I samband med att JTI fr o m 2017 går upp i RISE kommer alla nya publikationer från f d JTI och de flesta tidigare JTI-publikationer som finns i elektronisk version, att finnas sökbara i publikationsdatabasen DIVA.

På denna sida kan du tills vidare söka bland våra publikationer t o m 2016 och ladda ner elektroniska publikationer. För att kunna ladda ner publikationerna måste du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat. Programmet kan laddas ned kostnadsfritt hos Adobe.

Här publiceras till exempel rapporter publicerade i andra organisationers/företags rapportserier. Vissa av publikationerna är nedladdningsbara (pdf-filer) från denna webbplats. I andra fall länkar vi vidare till uppdragsgivarens webbplats.

SLA-rapporter
I samarbete med SLA (Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet) har JTI givit ut populärvetenskapliga rapporter. Dessa finns på SLA:s webbplats.

<<< Föregående (2/7) Nästa >>>
Nr Titel Författare År Beställ
Retardering av julstjärna med hjälp av dynamisk klimatstyrning och morgondropp – demonstrationsodling hos två prydnadsväxtodlare i Skåne  Klara Löfqvist, Jonas Möller  2014
Ladda ner
(2,65 MB)
Strategier för att effektivisera rötning av substrat med högt innehåll av lignocellulosa och kväve  Mats Edström, Maria del Pilar Castillo, Johnny Ascue, Johan Andersson, Gustav Rogstrand, Åke Nordberg, Anna Schnürer  2014

Förändringar av halmens hygieniska kvalitet under skördeperioden. Orienterande försök under 2013, SLO  Gunnar Lundin, Martin Sundberg  2014
Ladda ner
(982 KB)
Aktiv dammreducering av hö och halm  Martin Sundberg  2014
Ladda ner
(933 KB)
Korrekt dosering av flytande diskmedel - en förutsättning för fullgod disk och mjölkkvalitet  Martin Sundberg, Mats Gyllenswärd  2014
Ladda ner
(676 KB)
Applicering av biologiska bekämpningsmedel som sprutas ut i växthus. Förstudie  Klara Löfkvist, Eskil Nilsson  2014
Ladda ner
(2 MB)
Future Toilet Fashion - En förstudie om stimuleringsåtgärder för systeminnovationer inom avloppshantering  Ida Sylwan, David Eveborn, Johanna Ulmanen  2014
Ladda ner
(1,32 MB)
Redskap för att hindra direktkontakt mellan kroppsdel och skördetröskans rörliga komponenter, SLO  Gunnar Lundin, Niklas Adolfsson  2014
Ladda ner
(1,09 MB)
Dynamisk klimatstyrning som retarderingsmetod. Inställningar för dig som odlar  Klara Löfkvist, Jonas Möller Nielsen  2014
Ladda ner
(980 KB)
Nuvarande och framtida utmaningar vid ekologisk odling i substrat  Klara Löfkvist, Marcus Söderlind  2014
Ladda ner
(2,76 MB)
Retardering av pelargon med hjälp av dynamisk klimatstyrning och morgondropp – Demonstrationsodling hos två prydnadsväxtodlare i Skåne  Klara Löfkvist, Jonas Möller Nielsen  2014
Ladda ner
(1,98 MB)
Nästa generations täckmaterial för växthus  Stefan Karlsson, Christina Stålhandske, Klara Löfkvist, Jonas Möller Nielsen och Sven Nimmermark  2014
Ladda ner
(1,25 MB)
Filtermaterial mot kemikalieläckage  Torbjörn Hansson, Klara Löfkvist, Sven Axel Svensson, John Stenström, Lars Bergström, Sunita Hallgren  2014
Ladda ner
(1,44 MB)
Täckmaterial som gör att pengar kan sparas vid nybyggnation av växthus  Jonas Möller Nielsen, Stefan Karlsson, Klara Löfkvist, Christina Stålhandske, Sven Nimmermark  2014
Ladda ner
(1,44 MB)
Säkra hjulbyten på jordbrukstraktorer – i fält och i verkstad, SLO  Niklas Adolfsson  2014
Ladda ner
(781 KB)
Förbehandling av lignocellulosarika råvaror för biogasproduktion - Nyckelaspekter vid jämförande utvärdering  Björnsson, L., Castillo, d P M., Gunnarsson, C., Svensson, S-E., Wallberg, O  2014

Grågröna systemlösningar för hållbara städer - Dagvattenrening i mark och dränerande hårdgjorda system  Elin Elmefors  2014

Omhändertagande av fraktioner från enskilda avlopp – Nulägessammanställning och framtidsplan  Elin Elmefors, Emelie Ljung  2014

Filtermaterial mot kemikalieläckage  Klara Löfkvist  2014

Förstudie för innovationsupphandling – teknik för förbättrad arbetsmiljö vid slamtömning.  Laurell, J., Lindahl, C., Adolfsson, N., Eveborn, D., Elmefors, E  2014

<<< Föregående (2/7) Nästa >>>
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-10

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se