publicerat_40.jpg

Övriga publikationer

I samband med att JTI fr o m 2017 går upp i RISE kommer alla nya publikationer från f d JTI och de flesta tidigare JTI-publikationer som finns i elektronisk version, att finnas sökbara i publikationsdatabasen DIVA.

På denna sida kan du tills vidare söka bland våra publikationer t o m 2016 och ladda ner elektroniska publikationer. För att kunna ladda ner publikationerna måste du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat. Programmet kan laddas ned kostnadsfritt hos Adobe.

Här publiceras till exempel rapporter publicerade i andra organisationers/företags rapportserier. Vissa av publikationerna är nedladdningsbara (pdf-filer) från denna webbplats. I andra fall länkar vi vidare till uppdragsgivarens webbplats.

SLA-rapporter
I samarbete med SLA (Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet) har JTI givit ut populärvetenskapliga rapporter. Dessa finns på SLA:s webbplats.

<<< Föregående (3/7) Nästa >>>
Nr Titel Författare År Beställ
Mikroplaster i biogasprocessen – Förstudie  Levén, L., Nordberg, U., Yngvesson, J., Henriksson, G., Enebro, J  2014

Risk factors for occupational injuries during cattle handling on Swedish dairy farms  Cecilia Lindahl  2014

Utvärdering av viskositet och omrörningsmetoder vid gårdsbiogasanläggningar  Henrik Olsson  2014

Minska utsläppen av växthusgaser från stallgödsel  Lena Rodhe  2014

Förstudie: Eldriven inomgårdstraktor  Ola Pettersson, Jonas Engström, Urban Lundgren, Jan Welinder  2014
Ladda ner
(0,98 MB)
Effektivare inomgårdstransporter genom övergång till elmaskiner - förstudie  Oscar Lagnelöv, Ola Pettersson, Lars Hoffman, Christian Leitl, Henrik Kauhanen  2014
Ladda ner
(0,98 MB)
Fjärrtransport och distanslagring av kyld spannmål  Gunnar Lundin  2013
Ladda ner
(584 KB)
Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar – Försök i pilotskala  Holmgren M.A., Willén A., Olsson H. & Rodhe L  2013

Kraftöverföringsaxeln – traktorredskapets farligaste del, SLO  Niklas Adolfsson  2013
Ladda ner
(1,14 MB)
Gradering av rotogräs i ekologisk odling med hjälp av fotografering från obemannat flygplan (UAV)  Per Ståhl, Mats Söderström & Niklas Adolfsson  2013
Ladda ner
(1,48 MB)
Säker användning av fyrhjulingar i lantbruk, SLO  Qiuqing Geng, Niklas Adolfsson  2013
Ladda ner
(387 KB)
Sustainable manure management in the Baltic Sea Region. Results, cases and project recommendations   Tybirk, K., Luostarinen, S., Hamelin, L., Rodhe, L. Haneklaus, S., Poulsen, H.D. and Jensen, A.L.S  2013
Ladda ner
(4,46 MB)
Samband mellan bakterietal och diskparametrar på AMS-gårdar – Förstudie  Martin Sundberg, Inger Andersson, Anders Christiansson, Mats Gyllenswärd  2013
Ladda ner
(141 KB)
Mikroplaster i biogasprocessen – Förstudie  Levén, L., Nordberg, U., Yngvesson, J., Henriksson, G., Enebro, J.  2013

Biopåse för matavfall  Ulf Nordberg  2013

Sustainable phosphorus removal in onsite wastewater treatment  David Eveborn  2013

Karaktärisering av kemikalieläckage, dess halter och transportvägar från växthus och andra hårdgjorda ytor  Hallgren, S., Löfkvist, K., Hansson, T.Svensson, S-A., Stenström, J. och Bergström, L  2013

Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från öppna rötrestlager– försök i pilotskala  Holmgren, M.A., Olsson, H, Rodhe, L., Willén, A.  2013

Economics of manure logistics, separation and land application  Kässi, P., Lehtonen, H., Rintamäki, H., Oostra, H., & Sindhöj, E.,  2013

Hydrate for transport and storage of biogas and biomethane – A scenario study  Norberg, I., Nordberg, Å., Larsolle, A., Andersson, J. and Tidåker, P.  2013

<<< Föregående (3/7) Nästa >>>
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-10

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se