publicerat_40.jpg

Teknik för lantbruket

I samband med att JTI fr o m 2017 går upp i RISE kommer alla nya publikationer från f d JTI och de flesta tidigare JTI-publikationer som finns i elektronisk version, att finnas sökbara i publikationsdatabasen DIVA.

På denna sida kan du tills vidare söka bland våra publikationer och ladda ner elektroniska publikationer. För att kunna ladda ner publikationerna måste du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat. Programmet kan laddas ned kostnadsfritt hos Adobe.

Vår populärvetenskaliga skriftserie hette till och med år 2002 Teknik för lantbruket, då serien bytte namn till JTI informerar. OBS det går inte längre att beställa tryckta pubikationer från denna webbplats!

<<< Föregående (2/5) Nästa >>>
Nr Titel Författare År Beställ
T 79 Kretslopp - en förutsättning för ett uthålligt jordbruk och samhälle  Palm Ola, Carlsson Göran, Jakobsson Christine, Steineck Staffan  1999
Ladda ner
(978 KB)
T 78 Teknik för flamning av ogräs och potatisblast  Larsson Kjell  1999

T 77 Eldning av spannmålskärna på gårdsnivå  Hadders Gunnar, Pahlman Tore  1999
Ladda ner
(336 KB)
T 76 Ensilage i balar till hästar  Sundberg Martin  1999

T 75 Spridningsteknik för gödselmedel i ekologisk odling  Lundin Gunnar, Algerbo Per-Anders  1999

T 74 Dieselavgaser vid olika system för jordbearbetning  Norén Olle, Bohm Mats, Johansson Staffan, Hansson Per-Anders  1999

T 73 Konstgödselkväve till vårsådd spannmål  Svensson Lennart  1999

T 72 El i lantbruket - Råd till användare och beställare  Johansson Staffan  1998
Ladda ner
(3,26 MB)
T 71 Skörd och ensilering av helsäd  Sundberg Martin, Olsson Christer  1998

T 70 Spridning av stallgödsel till vall  Rodhe Lena  1998

T 69 Växtplatsanpassad odling - tillämpningar inom dagens lantbruk  Algerbo Per-Anders, Thylén Lars  1998

T 68 Växtnäringsbalans som miljö- och planeringsinstrument.  Jakobsson Christine, Kalisky Teresa, Richert Stintzing Anna, Steineck Staffan  1998

T 67 Spannmålsrensning på gårdsnivå. Tillämpningar inom det ekologiska lantbruket.  Strand Mirza Liselotte, Lundin Gunnar, Sampson Jörgen  1998

T 66 Minska energianvändningen vid spannmålsodling  Johansson Staffan  1998

T 65 Utnyttjande och förluster av kväve vid ytmyllning av flytgödsel.  Svensson Lennart, Lindén Börje  1998

T 64 Automatisk mjölkning  Thylén Anders  1998

T 63 Småskalig eldning med pellets  Hadders Gunnar  1998

T 62 Syrabehandla spannmål på rätt sätt  Jonsson Nils  1997
Ladda ner
(7,54 MB)
T 61 Vegetabilisk transmissions-och hydraulolja i praktisk drift  Bohm Mats  1997
Ladda ner
(213 KB)
T 60 Minska ammoniakförlusterna vid hantering av flytgödsel  Karlsson Stig, Malgeryd Johan, Rodhe Lena  1997

<<< Föregående (2/5) Nästa >>>
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-05-17

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se