publicerat_40.jpg

Teknik för lantbruket

I samband med att JTI fr o m 2017 går upp i RISE kommer alla nya publikationer från f d JTI och de flesta tidigare JTI-publikationer som finns i elektronisk version, att finnas sökbara i publikationsdatabasen DIVA.

På denna sida kan du tills vidare söka bland våra publikationer och ladda ner elektroniska publikationer. För att kunna ladda ner publikationerna måste du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat. Programmet kan laddas ned kostnadsfritt hos Adobe.

Vår populärvetenskaliga skriftserie hette till och med år 2002 Teknik för lantbruket, då serien bytte namn till JTI informerar. OBS det går inte längre att beställa tryckta pubikationer från denna webbplats!

<<< Föregående (3/5) Nästa >>>
Nr Titel Författare År Beställ
T 59 Skonsam upptagning av potatis-förberedelser från vår till höst  Larsson Kjell  1997

T 58 Damm i djurstallar-Akuta reaktioner och kronoska besvär  Malmberg Per  1996

T 57 Spannmålstorkar-Drift, underhåll och vinterförvaring  Johansson Staffan  1996

T 56 Minska ammoniakförlusterna vid hantering av fast-och kletgödsel  Malgeryd Johan, Karlsson Stig  1996

T 55 Kor i lösdrift-konkurrens om fodret  Olofsson Jan, Wiktorsson Hans, Nilsson Edvard  1996

T 54 Konservera och lagra spannmål på rätt sätt  Jonsson Nils  1996

T 53 Urin från djur till gröda  Rodhe Lena  1996

T 52 Salix-biobränsle från skörd till värmeverk  Danfors Birger  1996
Ladda ner
(161 KB)
T 50 Spridning av aska från stråbränslen på åkermark  Hadders Gunnar  1996
Ladda ner
(2,38 MB)
T 49 Vad är GPS  Ekfäldt Conny  1996

T 48 Strängkompostering av djupströgödsel  Karlsson Stig  1995

T 47 Eldning med kallpressad rapsolja  Norén Olle  1994
Ladda ner
(2,19 MB)
T 46 Bruka marken effektivare genom skördekartering  Thylén Lars  1994

T 45 Skördetröskning av vallfrö  Lundin Gunnar  1994

T 44 Utomhuslagring av halm och gräs i storbal  Hadders Gunnar, Hemming Jan-Gerhard  1994
Ladda ner
(2,65 MB)
T 43 Bildbehandlingsteknik för sortering av potatis  Larsson Kjell  1994

T 42 Produktionsteknik i Sverige och EU  Sahlberg Mona  1994

T 41 Spannmålskonservering i praktiken  Ekström Nils  1993

T 40 Inläckning av luft i sträckfilmslindade ensilagebalar  Thylén Anders, Nilsson Edvard  1993

T 39 Förebygg barnolycksfall  Möller Ola  1993

<<< Föregående (3/5) Nästa >>>
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-05-17

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se