publicerat_40.jpg

Teknik för lantbruket

I samband med att JTI fr o m 2017 går upp i RISE kommer alla nya publikationer från f d JTI och de flesta tidigare JTI-publikationer som finns i elektronisk version, att finnas sökbara i publikationsdatabasen DIVA.

På denna sida kan du tills vidare söka bland våra publikationer och ladda ner elektroniska publikationer. För att kunna ladda ner publikationerna måste du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat. Programmet kan laddas ned kostnadsfritt hos Adobe.

Vår populärvetenskaliga skriftserie hette till och med år 2002 Teknik för lantbruket, då serien bytte namn till JTI informerar. OBS det går inte längre att beställa tryckta pubikationer från denna webbplats!

<<< Föregående (2/5) Nästa >>>
Nr Titel Författare År Beställ
T 48 Strängkompostering av djupströgödsel  Karlsson Stig  1995

T 75 Spridningsteknik för gödselmedel i ekologisk odling  Lundin Gunnar, Algerbo Per-Anders  1999

T 70 Spridning av stallgödsel till vall  Rodhe Lena  1998

T 35 Spridning av flytgödsel till stråsäd  Rodhe Lena  1992

T 50 Spridning av aska från stråbränslen på åkermark  Hadders Gunnar  1996
Ladda ner
(2,38 MB)
T 57 Spannmålstorkar-Drift, underhåll och vinterförvaring  Johansson Staffan  1996

T 67 Spannmålsrensning på gårdsnivå. Tillämpningar inom det ekologiska lantbruket.  Strand Mirza Liselotte, Lundin Gunnar, Sampson Jörgen  1998

T 41 Spannmålskonservering i praktiken  Ekström Nils  1993

T 30 Spannmålskonservering i praktiken  Ekström Nils  1991

T 12 Snabbstopp för kraftuttagsdrivna maskiner  Bohm Mats  1988

T 37 Småskalig framställning av rapsmetylester  Norén Olle, Hadders Gunnar, Johansson Staffan, Lindström Lars  1993
Ladda ner
(2,5 MB)
T 63 Småskalig eldning med pellets  Hadders Gunnar  1998

T 92 Små system för värmekulvertar på gårdsnivå  Hadders Gunnar  2001
Ladda ner
(205 KB)
T 88 Små avrinningsområden. För demonstration av ett uthålligt jordbruk och renare vatten  Carlsson Göran, Steineck Staffan  2001
Ladda ner
(546 KB)
T 38 Slam på åkermark  Dalemo Magnus, Lindberg Anna  1993

T 17 Skördetröskning med reparbord  Lundin Gunnar  1989

T 45 Skördetröskning av vallfrö  Lundin Gunnar  1994

T 71 Skörd och ensilering av helsäd  Sundberg Martin, Olsson Christer  1998

T 83 Skörd av oljelin  Lundin Gunnar, Larsson Sven-Erik  2000
Ladda ner
(450 KB)
T 04 Skyddsåtgärder vid spridning av bekämpningsmedel  Norén Olle  1985

<<< Föregående (2/5) Nästa >>>
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-05-17

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se