publicerat_40.jpg

Rapporter – lantbruk och industri

I samband med att JTI fr o m 2017 går upp i RISE kommer alla nya publikationer från f d JTI och de flesta tidigare JTI-publikationer som finns i elektronisk version, att finnas sökbara i publikationsdatabasen DIVA.

På denna sida kan du tills vidare söka bland våra publikationer t o m 2016 och ladda ner elektroniska publikationer. För att kunna ladda ner publikationerna måste du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat. Programmet kan laddas ned kostnadsfritt hos Adobe.

OBS det går inte längre att beställa tryckta pubikationer från denna webbplats!

<<< Föregående (2/22) Nästa >>>

Nr Titel Författare År Beställ
R 421 Effektivare biogasproduktion med optimerat flytgödselsubstrat - en pilotstudie  Alf Gustavsson, Mats Edström  2014
Ladda ner
(551 KB)
R 420 Toppning av åkerbönor: mognadsförlopp och skördeutfall - Orienterande fältförsök under 2013   Gunnar Lundin, Katarina Holstmark  2014
Ladda ner
(3,1 MB)
R 419 Två, tre eller fyra skördar av vallfoder per år - kostnader och fodervärde för kor  Carina Gunnarsson, Nilla Nilsdotter-Linde, Rolf Spörndly  2014
Ladda ner
(596 KB)
R 418 Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion. Metodik för hur Lean kan introduceras på spannmålsgårdar  Johanna Olsson, Barbro Sundström, Hanna Åström, Anna Rydberg, Maria Berglund  2014
Ladda ner
(1,41 MB)
R 417 Manure Properties on Case-Study Farms in the Baltic Sea Regions - knowledge report  Erik Sindhöj, Ksawery Kuligowski, Ilkka Sipilä, Kalvi Tamm, Andrzej Tonderski, Lena Rodhe  2013
Ladda ner
(3,35 MB)
R 416 Kvävegödsling till slåttergräsvall - Hur strategier och teknik påverkar ammoniakavgång, skörd, kväveutbyte och kostnader  Eva Salomon, Lena Rodhe, Martin Sundberg, Huibert Oostra  2013
Ladda ner
(1,84 MB)
R 415 Transport och efterföljande lagring av artificiellt kylt vete  Lundin Gunnar  2013
Ladda ner
(1,71 MB)
R 414 Lean för konkurrenskraftig och klimateffektiv mjölkproduktion  Martin Melin, Anna Rydberg, Barbro Sundström, Karin Östergren, Maria Berglund  2013
Ladda ner
(1,14 MB)
R 413 Växthusgaser från rötad och orötad nötflytgödsel vid lagring och efter spridning - samt bestämning av ammoniakavgång och skörd i vårkorn  Lena Rodhe, Johnny Ascue, Marianne Tersmeden, Agnes Willén, Åke Nordberg, Eva Salomon, Martin Sundberg  2013
Ladda ner
(2,07 MB)
R 412 Examples of Implementing Manure Processing Technology at Farm Level - Knowledge Report  Erik Sindhöj, Lena Rodhe  2013
Ladda ner
(2,21 MB)
R 411 Förbränning av förtorkad hästgödsel på gårdsnivå - utvärdering av torkningsanläggning och förbränningsegenskaper  Andras Baky, Emelie Karlsson, Ida Norberg, Marianne Tersmeden, Johan Yngvesson  2013
Ladda ner
(1,65 MB)
R 410 Sveriges primärproduktion och försörjning av livsmedel - möjliga konsekvenser vid en brist på fossil energi  Andras Baky, Anna Widerberg, Birgit Landquist, Ida Norberg, Johanna Berlin, Jonas Engström, Karin Svanäng, Katarina Lorentzon, Lars-Åke Cronholm, Ola Pettersson  2013
Ladda ner
(3,03 MB)
R 409 Manure Handling Techniques on Case-Study Farm in the Baltic Sea Region - Knowledge report  Erik Sindhöj, Lena Rodhe  2013
Ladda ner
(7,18 MB)
R 408 Skyddstäckning av hö med fiberduk  Martin Sundberg, Karin Artursson  2012
Ladda ner
(721 KB)
R 407 Inverkan av korta inläggningsavbrott på ensilagekvaliteten i plansilor - Modellförsök  Martin Sundberg, Thomas Pauly, Rolf Spörndly  2012
Ladda ner
(435 KB)
R 406 Spridningsteknik för mjölformiga gödselmedel  Gunnar Lundin  2012
Ladda ner
(1,1 MB)
R 405 Implementation and status of priority measures to reduce nitrogen and phosphorus leakage - Summary of Country Reports  Eva Salomon, Martin Sundberg  2012
Ladda ner
(1,41 MB)
R 404 Lönsamhet vid torkning av spannmål på små och medelstora lantbruksföretag - med beaktande av pris-, produktions- och kvalitetsrisker  Joakim Ugander, Nils Jonsson, Mengistu Eshete Seyoum, Hans Andersson  2012
Ladda ner
(451 KB)
R 403 Spannmålskörd - strategier och kostnader vid varierande väderlek  Carina Gunnarsson, Alfredo de Toro, Nils Jonsson, Gunnar Lundin  2012
Ladda ner
(1,25 MB)
R 402 Växthusgaser från stallgödsel - Litteraturgenomgång och modellberäkningar  Rodhe Lena, Baky Andras, Olsson Johanna, Nordberg Åke  2012
Ladda ner
(1,21 MB)
<<< Föregående (2/22) Nästa >>>

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-05-17

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se