publicerat_40.jpg

Rapporter – kretslopp och avfall

I samband med att JTI fr o m 2017 går upp i RISE kommer alla nya publikationer från f d JTI och de flesta tidigare JTI-publikationer som finns i elektronisk version, att finnas sökbara i publikationsdatabasen DIVA.

På denna sida kan du tills vidare söka bland våra publikationer t o m 2016 och ladda ner elektroniska publikationer. För att kunna ladda ner publikationerna måste du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat. Programmet kan laddas ned kostnadsfritt hos Adobe.

OBS det går inte längre att beställa tryckta pubikationer från denna webbplats!

<<< Föregående (2/3) Nästa >>>

Nr Titel Författare År Beställ
RKA 34 Farm scale anaerobic digestion integrated in an organic farming system  Garcia Soledad Garcia   2005
Ladda ner
(321 KB)
RKA 33 Processintern metananrikning  Nordberg Åke, Edström Mats, Uusi-Pentillä Marketta , Rasmusson Åke   2005
Ladda ner
(567 KB)
RKA 32 Evaluation of a handling system for ley crop used in biogas production.  Vågström Lena  2005
Ladda ner
(414 KB)
RKA 31 Utvärdering av gårdsbaserad biogasanläggning på Hagavik  Edström Mats, Nordberg Åke, Ringmar Anders   2005
Ladda ner
(299 KB)
RKA 30 Stommens biogasanläggning  Gustavsson Mathias, Ellegård Anders   2004
Ladda ner
(1,58 MB)
RKA 29 Utvärdering av två metoder för luktreducering av komposterbart avfall från livsmedelsbutiker  Torén Anna, Dustan Andrew, Ringmar Anders, Arinder Pernilla   2003
Ladda ner
(742 KB)
RKA 28 Modellering och styrning av en biogasprocess: tillämpning av ADM1-modellen  Hidén Sofia   2003
Ladda ner
(846 KB)
RKA 27 Uppsamling, våtkompostering och användning av klosettvatten och organiskt avfall i Sunds kommun, Åland  Palm Ola, Malmén Linda   2003
Ladda ner
(2,99 MB)
RKA 26 Undersökning av luktreducerande system och deras effekter i storskaliga biogas och komposteringsanläggningar i Europa  Berg Jessica  2001
Ladda ner
(1,87 MB)
RKA 25 Hantering av matavfall i storkök -ett pilotförsök  Edström Mats, Malmén Linda, Torén Anna, Ringmar Anders, Palm Ola   2001
Ladda ner
(431 KB)
RKA 24 Ensilering av matavfall  Malmén Linda, Ringmar Anders, Thyselius Lennart   2001
Ladda ner
(136 KB)
RKA 23 Systemanalys av avfallshanteringen i kommunerna Falun och Borlänge  Baky Andras, Malmén Linda, Thyselius Lennart   2000
Ladda ner
(171 KB)
RKA 22 Lagring och hantering av rötrester från storskaliga biogasanläggningar  Berg Jessica  2000
Ladda ner
(637 KB)
RKA 21 Gårdsbaserad biogas på Plönninge naturbruksgymnasium  Nilsson Sören  2000
Ladda ner
(513 KB)
RKA 20 Kretsloppsanpassning av hushållens avlopp och organiska köksavfall på Vätö  Malmén Linda  1999
Ladda ner
(733 KB)
RKA 19 Torr biogasprocess för lantbruksgrödor   Bernesson Sven, Hansson Kurt, Robertsson Martin, Thyselius Lennart   1999
Ladda ner
(4 MB)
RKA 18 Hantering av svartvatten och organiskt köksavfall i Västerås  Berg Jessica, Gruvberger Christopher   1999
Ladda ner
(2,3 MB)
RKA 17 Biogaspotential och framtida anläggningar i Sverige  Nordberg Åke, Lindberg Anna, Gruvberger Christopher, Lilja Tove, Edström Mats   1998
Ladda ner
(754 KB)
RKA 16 Spannmålskvalitet vid användning av avloppsslam som gödningsmedel  Malgeryd Johan, Karlsson Stig, Norin Erik   1998
Ladda ner
(1,73 MB)
RKA 15 Systems Analysis of Nutrient Recycling from Organic Waste  Dalemo Magnus, Björklund Anna, Oostra Huibert, Sonesson Ulf   1998
Ladda ner
(1,81 MB)
<<< Föregående (2/3) Nästa >>>

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-05-17

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se