publicerat_40.jpg

Rapporter – kretslopp och avfall

I samband med att JTI fr o m 2017 går upp i RISE kommer alla nya publikationer från f d JTI och de flesta tidigare JTI-publikationer som finns i elektronisk version, att finnas sökbara i publikationsdatabasen DIVA.

På denna sida kan du tills vidare söka bland våra publikationer t o m 2016 och ladda ner elektroniska publikationer. För att kunna ladda ner publikationerna måste du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat. Programmet kan laddas ned kostnadsfritt hos Adobe.

OBS det går inte längre att beställa tryckta pubikationer från denna webbplats!

<<< Föregående (3/3) Nästa >>>

Nr Titel Författare År Beställ
RKA 14 Utvärdering av Rondecos komposteringsförsök i pilotskala i Stora Viken, hösten 1996  Berg Per E O, Mathisen Bertit, Ryk Lennart, Torstensson Lennart, Hovsenius Gunnar   1998

RKA 13 Samrötning av vallgrödor och källsorterat hushållsavfall  Nordberg Åke, Edström Mats, Pettersson Carl-Magnus, Thyselius Lennart   1997
Ladda ner
(344 KB)
RKA 12 Biogas i framtida lantbruk och kretsloppssamhällen, Effekter på mark, miljö och ekonomi  Sundberg Martin, Johannson Waldemar, Hjortsberg Hans, mfl.   1997
Ladda ner
(2,29 MB)
RKA 11 Optimering av biogasprocess för lantbruksrelaterade biomassor  Nordberg Åke, Edström Mats  1997
Ladda ner
(330 KB)
RKA 10 Hygienisering av biologiskt avfall  Inger Malin, Norin Erik, Mathisen Berit   1997
Ladda ner
(4,25 MB)
RKA 09 Hanteringssystem för råvara och rötrest vid storskalig rötning av växtmaterial  Dalemo Magnus, Jonsson Bengt, Oostra Huibert, Sundberg Martin   1997
Ladda ner
(1,21 MB)
RKA 08 Sammanfattning av seminariet    1997

RKA 07 Lokalt omhändertagande av icke avvattnat avloppsslam  Algerbo Per-Anders, Dalemo Magnus   1997

RKA 06 Ammonia Recovery from Liquid Manure by Desorption with Air  Wikberg Anna  1996
Ladda ner
(1,95 MB)
RKA 05 Våtkompostering i ett lokalt, kretsloppsbaserat behandlingssystem för toalett- och köksavfall  Norin Erik  1996

RKA 04 Miljökonsekvenser vid hantering av hushållsavfall i VAFAB-regionen  Dalemo Magnus, Oostra Huibert   1996

RKA 03 Våtkompostering som stabiliserings- och hygienmetod för organiskt avfall  Norin Erik   1996

RKA 02 Biogas och växtnäring kretslopp stad-land  Edström Mats  1996
Ladda ner
(1,89 MB)
RKA 01 Länsvis omhändertagande av slaktavfall och kadaver för utvinning av energi och växtnäring  Lindberg Anna  1995
Ladda ner
(1,45 MB)
<<< Föregående (3/3) Nästa >>>

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-05-17

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se