20120906_JTI_023.jpg

Avfall och avlopp - publikationer

Från och med år 2000 finns de flesta av våra publikationer i digital form och går att ladda ner som en pdf-fil. För att kunna läsa pdf-dokument behöver du programmet Acrobat Reader på din dator. Programmet finns att ladda ned kostnadsfritt hos Adobe.


<<< Föregående (1/6) Nästa >>>
Titel Författare År Nr Publikationstyp Beställ
Läkemedel i källsorterat klosettvatten och latrin  Lotta Levén, David Eveborn, Emelie Ljung, Meritxell Gros Calvo, Sahar Dalahmeh, Håkan Jönsson, Lutz Ahrens, Karin Wiberg, Göran Lundin   2016  RKA 54  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(2,44 MB)
Åtgärder för att minimera växthusgasutsläpp från lager med rötad och orötad gödsel (år 1)  Lena Rodhe, Mats Edström, Åke Nordberg, Marianne Tersmeden, Johnny Ascue  2016    Övriga publikationer
Ladda ner
(597 KB)
GIS-kartering av miljöskyddsnivå för små avlopp - Ett hjälpmedel vid tillstånds- och tillsynsarbete  David Eveborn, Faruk Djodjic  2015  RKA 53  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(2,39 MB)
Reningseffektivitet hos BDT-anläggingar för små avlopp -Utarbetande av förslag till svensk provningsmetod  Ida Sylwan, Jonathan Alm, Mats Johansson, Amelia Morey Strömberg  2015  RKA 52  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(1,56 MB)
Hållbart odlingssystem för biogas- och livsmedelsgrödor - En affärsmöjlighet för lantbrukare  Johanna Olsson, Carina Gunnarsson, Johnny Ascue, Håkan Rosenqvist  2015  R 428  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(1,24 MB)
Demand-orientated power production from biogas – modelling and simulations under Swedish conditions  Grim, J., Nilsson, D., Hansson, P-A. & Nordberg, Å.   2015    Vetenskapliga publiceringar

. Energy balance and global warming potential of biogas-based fuels from a life cycle perspective  Moghaddam, E.A., Ahlgren, S., Hulteberg, C. & Nordberg, Å  2015    Vetenskapliga publiceringar

Minska utsläpp av växthusgaser från rening av avlopp och hantering av avloppsslam  Håkan Jönsson, Christian Junestedt, Agnes Willén, Jingjing Yang, Kåre Tjus, Christian Baresel, Lena Rodhe, Jozef Trela, Mikael Pell, Sofia Andersson.  2015    Övriga publikationer

Styrmedel för ökad biogasproduktion  Bisaillon, M., Hellström, H., Andersson, J., Holmström, D., Sköldberg, H., Torén, J. & Widerberg, A  2015    Övriga publikationer

Fungal pretreatment of straw for enhanced biogas yield  Xinmei Feng, Maria del Pilar Castillo  2015    Övriga publikationer

Gemensamt avlopp- så kan det gå till     2015    Övriga publikationer
Ladda ner
(6,34 MB)
Small scale upgrading of biogas with in-situ methane enrichment and wood ash filter  Andersson, J., Olsson, H., Edström, M. & Nordberg Å  2015    Internationella konferenser

Samrötning av hästgödsel med nötflytgödsel - Fullskaleförsök vid Naturbruksgymnasiet Sötåsen  Henrik Olsson, Johan Andersson, Gustav Rogstrand, Mats Edström, Per-Ove Persson, Linus Andersson, Stig Bobeck, Anders Assarsson, Anders Benjaminsson, Adam Jansson, Lennart Alexandersson, Karolina Thorell  2014  RKA 51  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(1,51 MB)
Processintern metananrikning vid gödselrötning- försök i pilotskala  Johan Andersson, Henrik Olsson, Johnny Ascue, Gustav Rogstrand, Mats Edström, Åke Nordberg  2014  RKA 50  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(860 KB)
Effektivare biogasproduktion med optimerat flytgödselsubstrat - en pilotstudie  Alf Gustavsson, Mats Edström  2014  R 421  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(551 KB)
Strategier för att effektivisera rötning av substrat med högt innehåll av lignocellulosa och kväve  Mats Edström, Maria del Pilar Castillo, Johnny Ascue, Johan Andersson, Gustav Rogstrand, Åke Nordberg, Anna Schnürer  2014    Övriga publikationer

Future Toilet Fashion - En förstudie om stimuleringsåtgärder för systeminnovationer inom avloppshantering  Ida Sylwan, David Eveborn, Johanna Ulmanen  2014    Övriga publikationer
Ladda ner
(1,32 MB)
Förbehandling av lignocellulosarika råvaror för biogasproduktion - Nyckelaspekter vid jämförande utvärdering  Björnsson, L., Castillo, d P M., Gunnarsson, C., Svensson, S-E., Wallberg, O  2014    Övriga publikationer

Grågröna systemlösningar för hållbara städer - Dagvattenrening i mark och dränerande hårdgjorda system  Elin Elmefors  2014    Övriga publikationer

Omhändertagande av fraktioner från enskilda avlopp – Nulägessammanställning och framtidsplan  Elin Elmefors, Emelie Ljung  2014    Övriga publikationer

<<< Föregående (1/6) Nästa >>>
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-05-16

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se