20120906_JTI_023.jpg

Avfall och avlopp - publikationer

Från och med år 2000 finns de flesta av våra publikationer i digital form och går att ladda ner som en pdf-fil. För att kunna läsa pdf-dokument behöver du programmet Acrobat Reader på din dator. Programmet finns att ladda ned kostnadsfritt hos Adobe.


<<< Föregående (2/6) Nästa >>>
Titel Författare År Nr Publikationstyp Beställ
Förstudie för innovationsupphandling – teknik för förbättrad arbetsmiljö vid slamtömning.  Laurell, J., Lindahl, C., Adolfsson, N., Eveborn, D., Elmefors, E  2014    Övriga publikationer

Mikroplaster i biogasprocessen – Förstudie  Levén, L., Nordberg, U., Yngvesson, J., Henriksson, G., Enebro, J  2014    Övriga publikationer

Utvärdering av viskositet och omrörningsmetoder vid gårdsbiogasanläggningar  Henrik Olsson  2014    Övriga publikationer

Inventering av biobäddar i Sverige 2013. Sammanställning av enkätundersökning genomförd vid behörighetsutbildningar för växtskyddsmedel 2010-2012  Maria del Pilar Castillo, Leticia Pizzul, Eskil Nilsson  2013  RKA 49  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(548 KB)
Markbäddars uppstartstid och påverkan på bäddens funktion vid användning av krossat berg - uppstartsfas  Elin Elmefors, Emelie Ljung  2013  RKA 48  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(1 MB)
Ökad acceptans för biogödsel inom jordbruket  Emelie Ljung, Ola palm, Lena Rodhe  2013  RKA 47  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(1,11 MB)
Biogas production from wheat straw and manure – Impact of pretreatment and process operating parameters  Risberg, K., Sun, L., Levén, L., Horn, S. J., Schnürer, A  2013    Vetenskapliga publiceringar

Mikroplaster i biogasprocessen – Förstudie  Levén, L., Nordberg, U., Yngvesson, J., Henriksson, G., Enebro, J.  2013    Övriga publikationer

Biopåse för matavfall  Ulf Nordberg  2013    Övriga publikationer

Sustainable phosphorus removal in onsite wastewater treatment  David Eveborn  2013    Övriga publikationer

Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från öppna rötrestlager– försök i pilotskala  Holmgren, M.A., Olsson, H, Rodhe, L., Willén, A.  2013    Övriga publikationer

Hydrate for transport and storage of biogas and biomethane – A scenario study  Norberg, I., Nordberg, Å., Larsolle, A., Andersson, J. and Tidåker, P.  2013    Övriga publikationer

Verktyg för att säkerställa lågt kadmiuminnehåll i biogödsel  Anderzén, C., Ljung, E.  2013    Övriga publikationer

Kvantifiering av fosforläckage från markbaserade avloppssystem  David Eveborn, Jon Petter Gustafsson, Elin Elmefors, Emelie Ljung, Lin Yu, Gunno Renman  2012    Övriga publikationer
Ladda ner
(1,16 MB)
Gödsla med toalettavfall – men certifiera först!    2012    Övriga publikationer
Ladda ner
(538 KB)
Rätt slam på rätt plats  Gunilla Henriksson, Ola Palm, Kent Davidsson, Emelie Ljung, Anna Sager  2012    Övriga publikationer

Process för ökad biogasproduktion och energieffektiv hygienisering av slam.   Gustav Rogstrand, Henrik Olsson  2012    Övriga publikationer

Frivilligt certifieringssystem. Framtagandet av ett förslag till certifieringsregel för frivillig certifiering av små avlopp  Ida Sylwan  2012    Övriga publikationer
Ladda ner
(567 KB)
Små avloppsanläggningar med definierat utlopp. Checklistor för funktionskontroll och skötsel  Ida Sylwan  2012    Övriga publikationer
Ladda ner
(771 KB)
Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar - Litteraturstudie  Holmgren M.A, Willén A, Rodhe L.  2011    Övriga publikationer

<<< Föregående (2/6) Nästa >>>
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-05-16

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se