publicerat_40.jpg

Publikationer energi

I samband med att JTI fr o m 2017 går upp i RISE kommer alla nya publikationer från f d JTI och de flesta tidigare JTI-publikationer som finns i elektronisk version, att finnas sökbara i publikationsdatabasen DIVA.

På denna sida kan du tills vidare söka bland våra publikationer t o m 2016 och ladda ner dem som finns i elektronisk form. För att kunna ladda ner publikationerna måste du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat. Programmet kan laddas ned kostnadsfritt hos Adobe.

Vissa av publikationerna kan beställas i tryckt version. Beställ genom att fylla i önskat antal i tabellen nedan och klicka på "Skicka beställning". Det går också bra skicka e-post till info@jti.se, eller ringa 010-516 69 00.

<<< Föregående (3/9) Nästa >>>
Titel Författare År Nr Publikationstyp Beställ
Gårdsbaserad biogasproduktion - System, ekonomi och klimatpåverkan  Edström Mats, Jansson Lars-Erik, Lantz Mikael, Johansson Lars-Gunnar, Nordberg Ulf, Nordberg Åke  2008  RKA 42  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(1,17 MB)
Spannmål till energi - ökad lönsamhet genom anpassning av odlingssystemet  Gunnarsson Carina, Olsson Johanna, Lundin Gunnar, de Toro Alfredo   2008  R 369  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(739 KB)
Future Fuel Supply Systems for Organic Production Based on Fischer-Tropsch Diesel and Dimethyl Ether from Self-produced Biomass  Ahlgren, S., Baky, A., Bernesson, S., Nordberg, Åke., Norén, O., Hansson, P-A.  2008    Vetenskapliga publiceringar

Ammonia, a selective agent for methane production by syntrophic acetate oxidation at mesophilic temperature  Schnürer, A., Nordberg, Å.  2008    Vetenskapliga publiceringar

Högre kvalitet på rapsolja för tekniskt bruk  Hansén Per, Pettersson Ola  2008    Övriga publikationer
Ladda ner
(1,47 MB)
Kraftvärmeproduktion på gårdsnivå - en förstudie, SLA  Ola Pettersson, Ulf Nordberg, Claes Davidsson, Niklas Adolfsson  2008    Övriga publikationer

Jordbruket som leverantör av åkerbränsle till storskaliga värmeverk - fallstudie Värtan  Forsberg Maya, Baky Andras, Westlin Hugo, Ljungberg David, Ytterberg Per  2007  R 361  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(1,67 MB)
Torrötning - kunskapssammanställning och bedömning av utvecklingsbehov  Nordberg Ulf, Nordberg Åke  2007  R 357  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(911 KB)
Hur valet av förbränningsteknik påverkar utsläpp till luft vid närvärmecentraler vid eldning av spannmål  Samuelsson Jessica, Westlin Hugo, Rönnbäck Marie, Österberg Stefan, Johansson Mathias  2007  R 353  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(1,19 MB)
Förbränning av otorkad havre och havrefrånrens  Westlin Hugo, Lundin Gunnar, Rönnbäck Marie, Österberg Stefan, Johansson Mathias  2007  R 352  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(1,63 MB)
Energiutbyte från åkergrödor - några exempel från odling till användning  Edström Mats, Forsberg Maya, Johansson Carina  2007  J 117  JTI informerar
Ladda ner
(523 KB)
Småskalig brikettering av hampa  Forsberg Maya, Sundberg Martin, Westlin Hugo  2006  R 351  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(174 KB)
Handling of digestate on farm level  Rodhe Lena, Salomon Eva, Edström Mats  2006  R 347  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(155 KB)
Rötrest från biogasanläggningar - användning i lantbruket  Baky Andras, Nordberg Åke, Salomon Eva, Rodhe Lena, Palm Ola   2006  J 115  JTI informerar
Ladda ner
(710 KB)
Farm scale anaerobic digestion integrated in an organic farming system  Garcia Soledad Garcia   2005  RKA 34  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(321 KB)
Processintern metananrikning  Nordberg Åke, Edström Mats, Uusi-Pentillä Marketta , Rasmusson Åke   2005  RKA 33  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(567 KB)
Evaluation of a handling system for ley crop used in biogas production.  Vågström Lena  2005  RKA 32  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(414 KB)
Utvärdering av gårdsbaserad biogasanläggning på Hagavik  Edström Mats, Nordberg Åke, Ringmar Anders   2005  RKA 31  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(299 KB)
Jordbrukssektorns energianvändning  Edström Mats, Pettersson Ola, Nilsson Lennart, Hörndahl Torsten  2005  R 342  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(233 KB)
Hampa som bränsleråvara - en förstudie  Sundberg Martin, Westlin Hugo  2005  R 341  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(180 KB)
<<< Föregående (3/9) Nästa >>>
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-10

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se