publicerat_40.jpg

Publikationer – husdjur och stallgödsel

I samband med att JTI fr o m 2017 går upp i RISE kommer alla nya publikationer från f d JTI och de flesta tidigare JTI-publikationer som finns i elektronisk version, att finnas sökbara i publikationsdatabasen DIVA.

På denna sida kan du tills vidare söka bland våra publikationer t o m 2016 och ladda ner dem som finns i elektronisk form. För att kunna ladda ner publikationerna måste du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat. Programmet kan laddas ned kostnadsfritt hos Adobe.

Vissa av publikationern kan beställas i tryckt version. Beställ genom att fylla i önskat antal i tabellen nedan och klicka på "Skicka beställning". Det går också bra skicka e-post till info@jti.se, eller ringa 010-516 69 00.

<<< Föregående (2/12) Nästa >>>
Titel Författare År Nr Publikationstyp Beställ
Minska utsläppen av växthusgaser från stallgödsel  Lena Rodhe  2014    Övriga publikationer

Manure Properties on Case-Study Farms in the Baltic Sea Regions - knowledge report  Erik Sindhöj, Ksawery Kuligowski, Ilkka Sipilä, Kalvi Tamm, Andrzej Tonderski, Lena Rodhe  2013  R 417  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(3,35 MB)
Kvävegödsling till slåttergräsvall - Hur strategier och teknik påverkar ammoniakavgång, skörd, kväveutbyte och kostnader  Eva Salomon, Lena Rodhe, Martin Sundberg, Huibert Oostra  2013  R 416  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(1,84 MB)
Lean för konkurrenskraftig och klimateffektiv mjölkproduktion  Martin Melin, Anna Rydberg, Barbro Sundström, Karin Östergren, Maria Berglund  2013  R 414  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(1,14 MB)
Växthusgaser från rötad och orötad nötflytgödsel vid lagring och efter spridning - samt bestämning av ammoniakavgång och skörd i vårkorn  Lena Rodhe, Johnny Ascue, Marianne Tersmeden, Agnes Willén, Åke Nordberg, Eva Salomon, Martin Sundberg  2013  R 413  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(2,07 MB)
Examples of Implementing Manure Processing Technology at Farm Level - Knowledge Report  Erik Sindhöj, Lena Rodhe  2013  R 412  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(2,21 MB)
Förbränning av förtorkad hästgödsel på gårdsnivå - utvärdering av torkningsanläggning och förbränningsegenskaper  Andras Baky, Emelie Karlsson, Ida Norberg, Marianne Tersmeden, Johan Yngvesson  2013  R 411  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(1,65 MB)
Manure Handling Techniques on Case-Study Farm in the Baltic Sea Region - Knowledge report  Erik Sindhöj, Lena Rodhe  2013  R 409  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(7,18 MB)
Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar – Försök i pilotskala  Holmgren M.A., Willén A., Olsson H. & Rodhe L  2013    Övriga publikationer

Sustainable manure management in the Baltic Sea Region. Results, cases and project recommendations   Tybirk, K., Luostarinen, S., Hamelin, L., Rodhe, L. Haneklaus, S., Poulsen, H.D. and Jensen, A.L.S  2013    Övriga publikationer
Ladda ner
(4,46 MB)
Samband mellan bakterietal och diskparametrar på AMS-gårdar – Förstudie  Martin Sundberg, Inger Andersson, Anders Christiansson, Mats Gyllenswärd  2013    Övriga publikationer
Ladda ner
(141 KB)
Economics of manure logistics, separation and land application  Kässi, P., Lehtonen, H., Rintamäki, H., Oostra, H., & Sindhöj, E.,  2013    Övriga publikationer

Rötrest från biogasanläggningar – återföring av växtnäring i ekologiskt produktion.  Salomon, E., Wivstad, M.  2013    Övriga publikationer

Ekologisk production och klimatpåverkan – En sammanställning av kunskapsläge och framtida forskningsbehov.  Röös, E., Sundberg, C., Salomon, E., Wivstad, M.   2013    Övriga publikationer

Frekvent halmtilldelning till slaktsvin - effekt på beteense och välfärd  Ann-Kristina Lind, Fredrik Fogelberg, Cecilia Lindahl, Lotten Wahlund, Alf Gustavsson, Marianne Tersmeden, Anders Ringmar, Tomas Reilander  2013    Övriga publikationer
Ladda ner
(372 KB)
Skyddstäckning av hö med fiberduk  Martin Sundberg, Karin Artursson  2012  R 408  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(721 KB)
Inverkan av korta inläggningsavbrott på ensilagekvaliteten i plansilor - Modellförsök  Martin Sundberg, Thomas Pauly, Rolf Spörndly  2012  R 407  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(435 KB)
Implementation and status of priority measures to reduce nitrogen and phosphorus leakage - Summary of Country Reports  Eva Salomon, Martin Sundberg  2012  R 405  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(1,41 MB)
Växthusgaser från stallgödsel - Litteraturgenomgång och modellberäkningar  Rodhe Lena, Baky Andras, Olsson Johanna, Nordberg Åke  2012  R 402  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(1,21 MB)
Energiåtervinning från mjölkkylning  Karlsson Emelie, Hörndahl Torsten, Pettersson Ola  2012  R 401  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(1,12 MB)
<<< Föregående (2/12) Nästa >>>
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-10

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se