publicerat_40.jpg

Publikationer – husdjur och stallgödsel

I samband med att JTI fr o m 2017 går upp i RISE kommer alla nya publikationer från f d JTI och de flesta tidigare JTI-publikationer som finns i elektronisk version, att finnas sökbara i publikationsdatabasen DIVA.

På denna sida kan du tills vidare söka bland våra publikationer t o m 2016 och ladda ner dem som finns i elektronisk form. För att kunna ladda ner publikationerna måste du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat. Programmet kan laddas ned kostnadsfritt hos Adobe.

Vissa av publikationern kan beställas i tryckt version. Beställ genom att fylla i önskat antal i tabellen nedan och klicka på "Skicka beställning". Det går också bra skicka e-post till info@jti.se, eller ringa 010-516 69 00.

<<< Föregående (12/12) Nästa >>>
Titel Författare År Nr Publikationstyp Beställ
Biofilter för luktreducering  Rodhe Lena, Thyselius Lennart, Berglund Ulf  1986  R 076  Rapporter lantbruk och industri

Provtagning och grovfoderlager med borr  Nilsson Edvard, Jonsson Claes, Larsson Kjell, Persson Märtha  1986  R 075  Rapporter lantbruk och industri

Foder till svin  Larsson Kjell  1985  T 02  Teknik för lantbruket

Blockhantering av ensilage från plansilon  Bengtsson Nils  1985  T 01  Teknik för lantbruket

Teknik för gårdsberedning av foder enligt premix-metoden  Larsson Kjell  1985  R 070  Rapporter lantbruk och industri

Grovfoderstyrning till mjölkkor  Nilsson Edvard, Bengtsson Nils, Lingvall Per, Wiktorsson Hans   1985  M 411  Meddelanden

Teknik för morgondagens lantbruk    1984  R 062  Rapporter lantbruk och industri

Torkning av balat hö, försök i praktisk drift  Sundberg Martin  1983  R 046  Rapporter lantbruk och industri

Dammreducerande åtgärder vid kraftfoderhantering  Larsson Kjell   1983  M 399  Meddelanden

Dammförekomst vid kraftfoderhantering  Larsson Kjell  1982  R 040  Rapporter lantbruk och industri

System för utfodring av kraftfoder till uppbundna mjölkkor  Larsson Kjell   1982  M 394  Meddelanden

Höhantering. Uttagning – utfodring  Bengtsson Nils   1980  M 383  Meddelanden

El-risker i lantgårdars djurstallar  Jansson Hans, Sörlin Sixten  1975  R 016  Rapporter lantbruk och industri

Luktutsläpp och luktspridning från svinstallar  GrennfeltPeringe, Lindvall Thomas, Norén Olle, Rosén Gunnar, Thyselius Lennart   1975  R 013  Rapporter lantbruk och industri

Analys av gaser från flytande gödsel  Berggren Rolf  1970  R 004  Rapporter lantbruk och industri

Utredning om de tekniska och ekonomiska möjligheterna i Sverige att luta halm och att till kreatursfoder använda lutad halm  Persson Sven Johan  1969  R 003  Rapporter lantbruk och industri

<<< Föregående (12/12) Nästa >>>
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-10

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se