20120906_JTI_023.jpg

Husdjur och stallgödsel - publikationer

Från och med år 2000 finns de flesta av våra publikationer i digital form och går att ladda ner som en pdf-fil. För att kunna läsa pdf-dokument behöver du programmet Acrobat Reader på din dator. Programmet finns att ladda ned kostnadsfritt hos Adobe.

<<< Föregående (12/12) Nästa >>>
Titel Författare År Nr Publikationstyp Beställ
Biofilter för luktreducering  Rodhe Lena, Thyselius Lennart, Berglund Ulf  1986  R 076  Rapporter lantbruk och industri

Provtagning och grovfoderlager med borr  Nilsson Edvard, Jonsson Claes, Larsson Kjell, Persson Märtha  1986  R 075  Rapporter lantbruk och industri

Foder till svin  Larsson Kjell  1985  T 02  Teknik för lantbruket

Blockhantering av ensilage från plansilon  Bengtsson Nils  1985  T 01  Teknik för lantbruket

Teknik för gårdsberedning av foder enligt premix-metoden  Larsson Kjell  1985  R 070  Rapporter lantbruk och industri

Grovfoderstyrning till mjölkkor  Nilsson Edvard, Bengtsson Nils, Lingvall Per, Wiktorsson Hans   1985  M 411  Meddelanden

Teknik för morgondagens lantbruk    1984  R 062  Rapporter lantbruk och industri

Torkning av balat hö, försök i praktisk drift  Sundberg Martin  1983  R 046  Rapporter lantbruk och industri

Dammreducerande åtgärder vid kraftfoderhantering  Larsson Kjell   1983  M 399  Meddelanden

Dammförekomst vid kraftfoderhantering  Larsson Kjell  1982  R 040  Rapporter lantbruk och industri

System för utfodring av kraftfoder till uppbundna mjölkkor  Larsson Kjell   1982  M 394  Meddelanden

Höhantering. Uttagning – utfodring  Bengtsson Nils   1980  M 383  Meddelanden

El-risker i lantgårdars djurstallar  Jansson Hans, Sörlin Sixten  1975  R 016  Rapporter lantbruk och industri

Luktutsläpp och luktspridning från svinstallar  GrennfeltPeringe, Lindvall Thomas, Norén Olle, Rosén Gunnar, Thyselius Lennart   1975  R 013  Rapporter lantbruk och industri

Analys av gaser från flytande gödsel  Berggren Rolf  1970  R 004  Rapporter lantbruk och industri

Utredning om de tekniska och ekonomiska möjligheterna i Sverige att luta halm och att till kreatursfoder använda lutad halm  Persson Sven Johan  1969  R 003  Rapporter lantbruk och industri

<<< Föregående (12/12) Nästa >>>
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-05-16

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se