20120906_JTI_023.jpg

Växtodling - publikationer

Från och med år 2000 finns de flesta av våra publikationer i digital form och går att ladda ner som en pdf-fil. För att kunna läsa pdf-dokument behöver du programmet Acrobat Reader på din dator. Programmet finns att ladda ned kostnadsfritt hos Adobe.

<<< Föregående (2/21) Nästa >>>

Titel Författare År Nr Publikationstyp Beställ
Some considerations about the development and implementation process of a new agricultural decision support system (AgriDSS) for site specific fertilization  Lundström, C., Lindblom, J., Ljung, M., Jonsson, A  2015    Internationella konferenser

Retardering av julstjärna med hjälp av dynamisk klimatstyrning och morgondropp – demonstrationsodling hos två prydnadsväxtodlare i Skåne  Klara Löfqvist, Jonas Möller  2014    Övriga publikationer
Ladda ner
(2,65 MB)
Två, tre eller fyra skördar av vallfoder per år - kostnader och fodervärde för kor  Carina Gunnarsson, Nilla Nilsdotter-Linde, Rolf Spörndly  2014  R 419  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(596 KB)
Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion. Metodik för hur Lean kan introduceras på spannmålsgårdar  Johanna Olsson, Barbro Sundström, Hanna Åström, Anna Rydberg, Maria Berglund  2014  R 418  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(1,41 MB)
Inför plantering av energiskog. Lokalisering, samråd och investeringsstöd  Nils-Erik Nordh, Ida Norberg, Susanne Paulrud  2014  J 126  JTI informerar
Ladda ner
(1,51 MB)
Toppning av åkerbönor: mognadsförlopp och skördeutfall - Orienterande fältförsök under 2013   Gunnar Lundin, Katarina Holstmark  2014  R 420  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(3,1 MB)
Kasserat och överblivet ensilage, en outnyttjad resurs med fokus på biogas  Carina Gunnarsson, Alf Gustavsson, Ida Norberg, Johanna Olsson   2014  R 422  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(2,87 MB)
Förändringar av halmens hygieniska kvalitet under skördeperioden. Orienterande försök under 2013, SLO  Gunnar Lundin, Martin Sundberg  2014    Övriga publikationer
Ladda ner
(982 KB)
Obemannat flygplanssystem för insamling av höjddata till fosformodeller  Anna Rydberg, Faruk Djodjic, Niklas Adolfsson  2014  R 424  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(2,25 MB)
Aktiv dammreducering av hö och halm  Martin Sundberg  2014    Övriga publikationer
Ladda ner
(933 KB)
Energigrödor och hållbarhet - Utveckling av en utvärderingsmodell med exemplet salix i Götalands norra slättbygder  Carina Gunnarsson, Serina Ahlgren, Eva-Maria Nordström  2014  R 423  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(1,1 MB)
Krossensilering av spannmål i slang - en energisnål, eknomiskt och säker metod?  Nils Jonsson, Johanna Blomqvist, Matilda Olstorpe  2014  R 426  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(2,85 MB)
Dynamisk klimatstyrning som retarderingsmetod. Inställningar för dig som odlar  Klara Löfkvist, Jonas Möller Nielsen  2014    Övriga publikationer
Ladda ner
(980 KB)
Nuvarande och framtida utmaningar vid ekologisk odling i substrat  Klara Löfkvist, Marcus Söderlind  2014    Övriga publikationer
Ladda ner
(2,76 MB)
Retardering av pelargon med hjälp av dynamisk klimatstyrning och morgondropp – Demonstrationsodling hos två prydnadsväxtodlare i Skåne  Klara Löfkvist, Jonas Möller Nielsen  2014    Övriga publikationer
Ladda ner
(1,98 MB)
Nästa generations täckmaterial för växthus  Stefan Karlsson, Christina Stålhandske, Klara Löfkvist, Jonas Möller Nielsen och Sven Nimmermark  2014    Övriga publikationer
Ladda ner
(1,25 MB)
Filtermaterial mot kemikalieläckage  Torbjörn Hansson, Klara Löfkvist, Sven Axel Svensson, John Stenström, Lars Bergström, Sunita Hallgren  2014    Övriga publikationer
Ladda ner
(1,44 MB)
Filtermaterial mot kemikalieläckage  Klara Löfkvist  2014    Övriga publikationer

Fjärrtransport och distanslagring av kyld spannmål  Gunnar Lundin  2013    Övriga publikationer
Ladda ner
(584 KB)
Gradering av rotogräs i ekologisk odling med hjälp av fotografering från obemannat flygplan (UAV)  Per Ståhl, Mats Söderström & Niklas Adolfsson  2013    Övriga publikationer
Ladda ner
(1,48 MB)
<<< Föregående (2/21) Nästa >>>

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-05-16

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se