bi_flood.jpg

Nyheter
2009-03-26

Ogrässkärare kan motverka fröspridning

Ogrässkäraren som bekämpar ogräs utan kemikalier finns nu på marknaden. Det senaste årets tester visar att tidpunkten för avklippning är viktig för bästa effekt och att ogrässkäraren kan användas för att motverka fröspridning. Via filmlänken visas redskapet i funktion. Se film

Ogrässkäraren har utvecklats av en ekologisk lantbrukare i Blekinge. Den skär av ogräs i växande gröda men skonar själva grödan. Lantbrukaren Jonas Carlsson har tillsammans med JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik, tagit fram en prototyp och gjort en inledande utvärdering av redskapet, som är försett med ett antal knivar som "kammar" grödan och som kan dras av en traktor.

- Det är konstigt att ingen har kommit på det här tidigare, säger lantbrukaren Jonas Carlsson, som utöver det svenska patentet nu har patentsökt ogrässkäraren i 32 av världens jordbruksländer.

I ett pågående treårigt forskningsprojekt ska JTI tillsammans med Institutionen för växtproduktionsekologi vid SLU och med lantbrukaren, göra en mer omfattande utvärdering av ogrässkäraren.

- Vi ska undersöka de biologiska effekterna, och studera vilken kort- respektive långtidsverkan man får av avslagningen av ogräs, i första hand åkertistel, säger Hugo Westlin, forskare vid JTI.

Hittills har man sett att ogrässkäraren kan tillfoga åkertisteln stora direkta skador. Klippningstidpunkten är viktig, och bör ske efter att åkertisteln börjat sträcka sig, men före grödans stråskjutning för att undvika skador på grödan och sänkning av kärnskörden.

Ogrässkäraren skulle även kunna användas för att skära av blom- och fröställningar och på så sätt motverka fröspridning. Sådana tillämpningar kan vara intressanta i områden med täta odlingar, och Jonas Carlsson har förfrågningar från Nederländerna.

Under nästa skördesäsong kommer han att resa runt i landet och demonstrera hur ogrässkäraren fungerar. Han uppmanar intresserade att höra av sig, så att han kan kalla dem via telefon eller mejl när det är dags. Det är svårt att veta på förhand när det är lämpligt att köra.

Via filmlänken nedan visas redskapet i funktion.
Se film

Projektet finansieras av SLU EkoForsk, som utgör en del av SLU:s satsning på att öka den ekologiskt odlade arealen i Sverige.

En delredovisning av projektet finns på SLU:s webbplats.

 

För mer information, kontakta
Anneli Lundkvist, projektansvarig, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU, 018-67 27 12, anneli.lundkvist@vpe.slu.se
Hugo Westlin, JTI, 018-30 33 57, hugo.westlin@jti.se
Jonas Carlsson, JCS-Innovation, 0709-57 33 30, jcs-innovation@telia.com

 

Denna webbplats uppdateras inte!

Den här webbplatsen uppdateras inte längre. Den fungerar som ett arkiv i väntan på en ny gemensam webbplats för hela RISE-koncernen, som f d JTI nu är en del av. F d JTI tillhör RISE enhet Jordbruk och livsmedel, tillsammans med f d SP Food and Bioscience. Den tillfälliga webbplatsen för Jordbruk och livsmedel hittar du här.

Nu är vi RISE!

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och  innovationspartner för näringsliv och samhälle. Under 2017 kommer www.jti.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök ri.se för mer information om RISE.

På gång

EIP – innovationsstöd från Jordbruksverket

Projekt vid f d JTI som har fått s k gruppbildningsstöd för att utveckla idéer som kan leda till viktiga innovationer för jordbruket.

............................

Jordbrukstekniska föreningen

Är du intresserad av jordbruk och teknik? Bli medlem i Jordbrukstekniska föreningen!


...........................


RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se