bi_flood.jpg

Nyheter
25Y-25m-25d

Bäst att samordna biobränsletransporter

När man transporterar stora mängder skogsbränsle lönar det sig att bygga stora terminaler. För salix och andra åkerbränslen kan det däremot vara lönsammare med flyttbara terminaler, som gör att man enklare kan hämta råvaran där den finns. Då är det fördelaktigt att använda en och samma lastbärare på tåg och lastbilar för smidiga omlastningar. Det visar en förstudie om tågtransporter av biobränslen som gjorts av industriforskningsinstituten JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik och Skogforsk.

Billigare och miljövänligare transporter av biobränsle gynnar de biobränsleeldade kraftvärmeverk som nu växer fram i Sverige. Allra bäst är förstås om man lyckas samordna transporten av biobränslen från åker och skog till värmeverken.

- Dels kan man behöva utveckla lösningar anpassade för att hämta mindre flöden åkerbränslen på olika platser och tidsperioder, och dels behöver de små flödena i vissa fall integreras i hanteringen på de större fasta terminalerna. Det är då fördelaktigt att vara med vid planeringen av terminalerna så att de byggs flexibla, säger Maya Forsberg, sektionschef Energi vid JTI.

Avgörande för att hitta kostnadseffektiva transportlösningar från åker och skog är att alla inblandade parter - från leverantör till köpare - samarbetar, menar hon.

Flertalet stora anläggningar med stora bränslebehov planerar och bygger för att kunna ta emot biobränslen med tåg. För jordbruket är det en intressant affärsmöjlighet att kunna leverera åkerbränslen med tåg, både för att det minskar kostnader och miljöbelastning vid längre transporter och för att det kan ge mer långsiktiga kontrakt.

Förstudien visar att enkla och flyttbara lösningar är ett bättre alternativ för åkerbränslen till att börja med. För åkerbränsle i bulkform, såsom flisad salix, är en lösning som har identifierats tillsammans med Green Cargo att använda en vridbänksvagn på tåget och standardiserade containersystem. Vid lastning och lossning kan då containern direktöverföras mellan lastbil och tåg utan truck eller annan lastutrustning, bara en hårdgjord yta finns vid spåret. Detsamma gäller briketterat eller pelleterat åkerbränsle, fast containern då behöver ha tak för att skydda ett torrare bränsle.

Resultaten ska användas som underlag när man planerar fördjupade studier av mobil terminalhantering. Bland annat Lantmännen har visat intresse för att delta i ett test av vridbänksvagnen. Eftersom samordning kan ge stora kostnadsfördelar, erbjuder JTI även andra företag med intresse för tågtransporter av små flöden att delta i de fortsatta testerna.

Förstudien har publicerats i JTI:s rapportserie Lantbruk&Industri nr 384: Tågtransport och terminalhantering av Salix. Rapporten kan laddas ner från JTI:s webbplats, eller beställas från JTI:s publikationstjänst, bestallning@jti.se , tel 018-67 11 00.

För mer information:
Maya Forsberg, 018-30 33 62, maya.forsberg@jti.se

Presskontakt:
Carina Johansson, 018-30 33 28, carina.johansson@jti.se

 

Denna webbplats uppdateras inte!

Den här webbplatsen uppdateras inte längre. Den fungerar som ett arkiv i väntan på en ny gemensam webbplats för hela RISE-koncernen, som f d JTI nu är en del av. F d JTI tillhör RISE enhet Jordbruk och livsmedel, tillsammans med f d SP Food and Bioscience. Den tillfälliga webbplatsen för Jordbruk och livsmedel hittar du här.

Nu är vi RISE!

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och  innovationspartner för näringsliv och samhälle. Under 2017 kommer www.jti.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök ri.se för mer information om RISE.

På gång

EIP – innovationsstöd från Jordbruksverket

Projekt vid f d JTI som har fått s k gruppbildningsstöd för att utveckla idéer som kan leda till viktiga innovationer för jordbruket.

............................

Jordbrukstekniska föreningen

Är du intresserad av jordbruk och teknik? Bli medlem i Jordbrukstekniska föreningen!


...........................


RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se