Groddar2_flood.jpg

Nyheter
25Y-25m-25d

JTI testar samrötning av gödsel

Fastgödsel står för hälften av den biogas som skulle kunna framställas från gödsel i Sverige. I dag saknas kunskap om hur fastgödseln kan blandas i vanliga våta rötningsprocesser. Men nu startar JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik ett projekt där man ska blanda in så mycket fastgödsel i en våtrötningsprocess, att 75 procent av gasen kommer från fastgödseln. Målet är att visa att samrötning kan vara kostnadseffektivt, och att demonstrera det nya sättet att röta för intresserade lantbrukare.

- Vår hypotes är att det är tekniskt och biologiskt möjligt att röta olika slags fastgödsel i en våt rötningsprocess på gårdsnivå, säger Mats Edström, forskare vid JTI och projektledare.

Om man lyckas, innebär det att man ökar möjligheten att utvinna en större andel av den svenska fastgödselns potential på cirka 2 TWh biogas.

Projektet ska pågå under 2,5 år, och utföras vid gårdsbiogasanläggningen på Sötåsen i Västergötland, tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet, Hushållningssällskapet, och företagen Götene Gårdsgas, MLM i Tråvad och Alexandersson.

I försöken ska man pröva att använda mer energirika, men tekniskt och biologiskt svårrötade gödselslag som halmrik nötfastgödsel och kväverik fjäderfägödsel och göra dem till pumpbart substrat, s k "slurry", utan att späda med vatten.

- Vi ska i stället späda med det slam som redan finns i rötkammaren, och samtidigt sönderdela gödseln så att risken för svämtäckesbildning minskar, säger Mats Edström.

Medan de tekniska frågeställningarna kring samrötningen testas på Sötåsen, kommer de biologiska frågeställningarna att undersökas i laboratorieskala på JTI och SLU.

Hushållningssällskapet ska svara för en ekonomisk konsekvenskalkyl av samrötningen, och arrangera demonstrationer riktade till regionens lantbrukare.

Projektet har en budget på totalt 3,3 miljoner kr, och finansieras av Stiftelsen lantbruksforskning, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Jordbruksverket.

För mer information, kontakta:

Mats Edström, JTI, 010-516 69 86, mats.edstrom@jti.se  
Anna Schnürer, Inst för mikrobiologi, SLU, 018-67 32 88, anna.schnurer@mikrob.slu.se 
Per-Ove Persson, Hushållningssällskapet, 0511-248 60, per-ove.persson@hush.se 
Lennart Wiklund, Naturbruksgymnasiet Sötåsen, 0506-168 08, lennart.wiklund@vgregion.se

Presskontakt:
Carina Johansson, JTI, 010-516 69 28, carina.johansson@jti.se

 

 

Denna webbplats uppdateras inte!

Den här webbplatsen uppdateras inte längre. Den fungerar som ett arkiv i väntan på en ny gemensam webbplats för hela RISE-koncernen, som f d JTI nu är en del av. F d JTI tillhör RISE enhet Jordbruk och livsmedel, tillsammans med f d SP Food and Bioscience. Den tillfälliga webbplatsen för Jordbruk och livsmedel hittar du här.

Nu är vi RISE!

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och  innovationspartner för näringsliv och samhälle. Under 2017 kommer www.jti.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök ri.se för mer information om RISE.

På gång

EIP – innovationsstöd från Jordbruksverket

Projekt vid f d JTI som har fått s k gruppbildningsstöd för att utveckla idéer som kan leda till viktiga innovationer för jordbruket.

............................

Jordbrukstekniska föreningen

Är du intresserad av jordbruk och teknik? Bli medlem i Jordbrukstekniska föreningen!


...........................


RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se