troska_flood_gra.jpg

Nyheter
2011-08-31

Sparsam körning ska spara
diesel och miljö i Uppsala

Länsstyrelsen i Uppsala län startar nu ett treårigt projekt där JTI - institutet för jordbruks- och miljöteknik deltar. Projektet ska minska energianvändningen och därmed klimatpåverkan från arbetsmaskiner inom skog- och jordbruk samt entreprenadbranschen.  Målet är att få ner användandet av drivmedel med tio procent. 

En energieffektivare användning av arbetsmaskiner sparar både diesel och miljö.

- Med noggrann planering av arbetsmomenten och bättre anpassat körsätt, s.k. sparsam körning, kan man både spara pengar och minska utsläpp av avgaser vilket betyder minskad belastning på klimatet, säger Karin Svanäng, projektansvarig vid Länsstyrelsen i Uppsala.

Inom projektet, som pågår under tre år, genomförs en kartläggning av hur mycket diesel arbetsmaskiner inom skog (skördare och skotare), jordbruk (traktorer) och entreprenad (maskiner för grävning, fräsning, renhållning mm) använder för de arbeten som ingår i projektet. Utbildning i sparsam körning kommer att genomföras på skogs- och jordbrukssidan, medan entreprenadsidan framförallt kommer att arbete med planering för effektivare bränsleutnyttjande. Efter insatser och utbildning görs uppföljningar för att mäta hur mycket drivmedelanvändningen minskat.

- JTI ska tillsammans med Torslunda Lantbruksentreprenad AB genomföra ett demonstrationsprojekt där effekterna av utbildning i sparsam körning skall följas upp både på kort och på lång sikt. Den svåra utmaningen för en lantbrukare är att kunna hantera så många olika maskiner och redskap på effektivast möjliga vis, man måste ha ett väldigt brett maskinkunnande, säger Ola Pettersson, sektionschef vid JTI.

I Uppsala län bidrar arbetsmaskiner med ca 10 % av det totala utsläppet av klimatpåverkande gaser. Till skillnad från andra sektorer som industri, bostäder och lokaler minskar inte utsläppen från arbetsmaskiner.

- Det finns potential att minska arbetsmaskinernas bränsleanvändning i länet med ca tio procent, dvs. ca 3000 ton diesel eller 30 000 MWh per år, säger Karin Svanäng.

I projektet deltar förutom Länsstyrelsen, som är projektledare, även Energikontoret i Mälardalen AB, JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Skogforsk och Uppsala kommun. Energimyndigheten finansierar projektet med 1,2 miljoner kronor.


Kontaktpersoner:
Länsstyrelsen: Karin Svanäng, 018-19 52 24, Göran Albjär, 018-19 52 34 (Projektansvariga)
Energikontoret i Mälardalen: Mathias Söderholm, 070-104 57 13 (Kommunikation)
JTI: Ola Pettersson, 010-516 69 47 (Jordbruk)
Skogsforsk: Magnus Thor, 018-18 85 96 (Skog)
Uppsala kommun: Håkan Hellström, 018-727 41 02 (Entreprenad)

Denna webbplats uppdateras inte!

Den här webbplatsen uppdateras inte längre. Den fungerar som ett arkiv i väntan på en ny gemensam webbplats för hela RISE-koncernen, som f d JTI nu är en del av. F d JTI tillhör RISE enhet Jordbruk och livsmedel, tillsammans med f d SP Food and Bioscience. Den tillfälliga webbplatsen för Jordbruk och livsmedel hittar du här.

Nu är vi RISE!

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och  innovationspartner för näringsliv och samhälle. Under 2017 kommer www.jti.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök ri.se för mer information om RISE.

På gång

EIP – innovationsstöd från Jordbruksverket

Projekt vid f d JTI som har fått s k gruppbildningsstöd för att utveckla idéer som kan leda till viktiga innovationer för jordbruket.

............................

Jordbrukstekniska föreningen

Är du intresserad av jordbruk och teknik? Bli medlem i Jordbrukstekniska föreningen!


...........................


RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se