bi_flood.jpg

Nyheter
2014-05-26

En miljon till JTI för bättre små avlopp

JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik får drygt en miljon kronor av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) till två projekt som kan minska de övergödande utsläppen från Sveriges små avlopp.

JTI ska i projekten dels jobba med riktlinjer för användning av bergkross i markbäddar, dels utveckla och testa en GIS-baserad lösning för bedömning av skyddsnivåer för miljöskydd (GIS är ett datorbaserat geografiskt informationssystem för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data).

- Det behövs redskap för att rationalisera och harmonisera tillståndsprövningen för små avlopp. Med en GIS-baserad riskmodell kan man med hjälp av befintliga geodata illustrera risken för påverkan från enskilda avlopp i olika områden, säger David Eveborn, forskare på JTI.

När myndigheterna införde begreppet ´skyddsnivå´ för 8 år sen, ville man skapa ett utrymme för att anpassa kraven på avloppsanläggningar efter lokala förutsättningar.

- Det var klokt men gav handläggarna extraarbete, vilket riskerar att leda till att det går långsammare att åtgärda bristerna i de små avloppen. Svårigheterna med att bedöma skyddsnivån är också en avgörande orsak till att kraven på avloppen i vissa fall varierar kraftigt i landet, säger David Eveborn.

I det andra projektet ska JTI forskare Elin Elmefors titta på hur bergkross bör användas i markbäddar för enskilda avlopp.

- Eftersom intresset ökar för att använda bergkrossmaterial i stället för naturgrus när man anlägger markbäddar för enskilda avlopp, så behöver vi också utveckla riktlinjer för hur bergkrossmaterialet bör användas, säger Elin Elmefors, projektledare på JTI.

Hon har i ett tidigare projekt jämfört hur naturgrus och bergkrossmaterial fungerar i markbäddar.

I ett tredje projekt som också finansieras av HaV, ska JTI under företaget Campus Roslagens ledning utarbeta en metod för provning av anläggningar som hanterar avloppsvatten (s k BDT-anläggningar).

Sveriges cirka 700 000 små avloppsanläggningar bidrar med nästan lika mycket övergödande ämnen som alla stora reningsverk gör tillsammans. Detta är bakgrunden till HaV:s satsning på små avlopp. Totalt delar myndigheten nu ut 4,7 miljoner till 11 aktörer för att minska utsläppen från små avlopp.

För mer information, kontakta

David Eveborn, forskare JTI, 010-516 69 58, david.eveborn@jti.se
Carina Johansson, presskontakt JTI, 010-516 59 28, carina.johansson@jti.se

Denna webbplats uppdateras inte!

Den här webbplatsen uppdateras inte längre. Den fungerar som ett arkiv i väntan på en ny gemensam webbplats för hela RISE-koncernen, som f d JTI nu är en del av. F d JTI tillhör RISE enhet Jordbruk och livsmedel, tillsammans med f d SP Food and Bioscience. Den tillfälliga webbplatsen för Jordbruk och livsmedel hittar du här.

Nu är vi RISE!

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och  innovationspartner för näringsliv och samhälle. Under 2017 kommer www.jti.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök ri.se för mer information om RISE.

På gång

EIP – innovationsstöd från Jordbruksverket

Projekt vid f d JTI som har fått s k gruppbildningsstöd för att utveckla idéer som kan leda till viktiga innovationer för jordbruket.

............................

Jordbrukstekniska föreningen

Är du intresserad av jordbruk och teknik? Bli medlem i Jordbrukstekniska föreningen!


...........................


RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se