omoss4.jpg

2014-05-19

Ny app kollar bränsleförbrukningen

En ny app för mobiltelefoner kan hjälpa lantbrukare att få bättre koll på gårdens bränsleförbrukning, gödselspridning och ensilagemängder. Appen har utvecklats av Victor Johansson på Bleckenstad Gård söder om Mjölby. För det får han årets Silverbillen-stipendium på 10 000 kr av Jordbrukstekniska Föreningen (JTF).

Årets Silverbillen-stipendiat är rekordung, bara 20 år. Men han hade ändå 3 års företagande bakom sig när han lanserade sin applikation "Gårdskoll" för smarta mobiltelefoner förra hösten.

– Jag har alltid varit intresserad av teknik, och började för några år sedan fundera på hur man skulle kunna underlätta arbetet på en gård, säger Victor Johansson, som deltar i arbetet på familjejordbruket så mycket han hinner.

Han började med att utveckla kameraövervakningssystem för djuren i ladugården, men fokuserar nu mest på utvecklingen av appen.

Uppgifterna bearbetas
Appen fungerar så att man matar in data i den via mobiltelefonen, t ex hur mycket diesel man har tankat i traktorn och vilket arbete man har utfört med den. Uppgifterna sparas och bearbetas i appen, och när man sedan kommer hem kan man gå in och se hur mycket bränsle man har förbrukat på ett visst arbetsmoment. Man kan även filtrera beräkningarna på olika förare, arbetsmoment eller tidsperiod.

Appen ersätter alltså inte bara penna och papper, den utför också automatiska beräkningar. Och skulle man råka tappa telefonen i gödselbrunnen eller köra över den, finns uppgifterna lagrade i ett digitalt "moln" och kan hämtas med en ny telefon.

Digitala kontor
– Det är verkligen en innovativ tanke att lösa ett vardagligt problem inom lantbruket med it-teknik. Alla lantbrukare har inte smarta mobiltelefoner än, men det kommer nog att bli allt vanligare att lantbrukarna arbetar via ett digitalt kontor i telefonen, säger Axel Lagerfelt, ordförande i Jordbrukstekniska Föreningen.

Victor Johansson har redan fått en del uppmärksamhet för sin innovation. Men han är glad över Silverbillen-stipendiet.

– Det känns enormt inspirerande och glädjande att mitt hjälpmedel för lantbruket uppmärksammas, säger han.

Han ska nu jobba vidare med appen, och räknar med att den kommer att ha ytterligare några användningsområden efter sommaren.

Silverbillen-stipendiet delas ut på lantbruksmässan Borgeby Fältdagar, torsdag 26 juni kl 12, på Stora scenen.

För mer information, kontakta:
Axel Lagerfelt, ordförande JTF, 070-829 93 98, axel@tolefors.se
Victor Johansson, VicVision, 072-731 75 81, info@gardskoll.se

Stipendiet Silverbillen delas ut årligen för framstående insatser rörande teknikutvecklingen i svenskt jordbruk av Jordbrukstekniska Föreningen (JTF), som är en ideell förening för enskilda personer, företag och organisationer med intresse för jordbruksteknik. Föreningen tog initiativ till företaget JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik som grundades 1945.

 

 

 

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se