Groddar2_flood.jpg

Nyheter
2014-10-22

Nytt system kan spara diesel

Användningen av diesel inom jordbruket är hög. JTI har under flera år utbildat maskinförare i Sparsam körning för att minska dieselförbrukningen. Nu ska man tillsammans med ett företag som hittills främst arbetat mot tung trafik utveckla ett förarstöd som hjälper maskinförare att köra sin maskin mer effektivt.

JTI har fått 1 miljon kr från Vinnova för att tillsammans med företaget Drivec och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) utveckla ett förarstöd för entreprenadmaskiner och jord- och skogsbruksmaskiner.

- Kurserna i Sparsam körning är ett bra instrument för att sänka dieselanvändningen, men det behövs ett aktivt uppföljningsarbete för att kurserna ska ge långsiktig effekt, säger Jonas Engström, projektledare vid JTI.

Förarna behöver ändra körstil för att nå en stadigt lägre dieselförbrukning, och för att nå dit behövs en återkoppling av hur körstilen påverkar dieselförbrukningen i maskinen, menar han.

Drivec säljer redan i dag ett förarstöds- och uppföljningssystem för tunga fordon. I detta projekt ska Drivec-systemet utvecklas så att även förare av arbetsmaskiner inom entreprenad, jord- och skogsbruk kan få stöd för att köra mer effektivt. Systemet ska kunna följa dieselförbrukningen i ett fordon och dela upp den mellan olika förare, fält, arbetsmoment och verksamhetsgrenar.

Jordbrukets maskiner står för hälften av jordbrukets direkta energiförbrukning. Vid kurser i Sparsam körning brukar man uppnå 10-15 procents besparing i bränsleåtgång jämfört med den ursprungliga körstilen. Denna effekt brukar klinga av en tid efter utbildningen, något som man hoppas kunna motverka genom utveckling av ett uppföljningssystem i fordonen som gör att förarna kan få stöd att effektivisera sin dieselförbrukning.

I projektet ska man ta fram en första prototyp för en praktisk och användarvänlig utrustning som kan monteras i ett fordon. Två-tre stora gårdar ska delta i det tvååriga projektet som startar under hösten 2014.

För mer information, kontakta:
Jonas Engström, projektledare JTI, 010-516 69 09, jonas.engstrom@jti.se
Carina Johansson, presskontakt JTI, 010-516 69 28, carina.johansson@jti.se

Denna webbplats uppdateras inte!

Den här webbplatsen uppdateras inte längre. Den fungerar som ett arkiv i väntan på en ny gemensam webbplats för hela RISE-koncernen, som f d JTI nu är en del av. F d JTI tillhör RISE enhet Jordbruk och livsmedel, tillsammans med f d SP Food and Bioscience. Den tillfälliga webbplatsen för Jordbruk och livsmedel hittar du här.

Nu är vi RISE!

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och  innovationspartner för näringsliv och samhälle. Under 2017 kommer www.jti.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök ri.se för mer information om RISE.

På gång

EIP – innovationsstöd från Jordbruksverket

Projekt vid f d JTI som har fått s k gruppbildningsstöd för att utveckla idéer som kan leda till viktiga innovationer för jordbruket.

............................

Jordbrukstekniska föreningen

Är du intresserad av jordbruk och teknik? Bli medlem i Jordbrukstekniska föreningen!


...........................


RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se