Groddar2_flood.jpg

Nyheter
2015-12-08

Mer biogas på landet med ny teknik

Nu ska de nya uppgraderingsteknikerna för små biogasanläggningar börja testas i full skala. Forskarna vid JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik hoppas att det på sikt ska ge bättre möjligheter att tanka biogas på landsbygden.

Biogasanläggningen på Sötåsen fungerar
som testbädd för JTI:s biogasförsök.

JTI har tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) utvecklat två uppgraderingstekniker för småskalig biogasproduktion: processintern metananrikning och ett askfilter. Teknikerna har med stor framgång testats i mindre skala. Nu ska JTI tillsammans med SLU och Hushållningssällskapet i Skaraborg testa dem vid biogasanläggningen på naturbruksskolan Sötåsen i Västra Götaland.

- Vi ska bygga den första fullskaliga uppgraderingsanläggningen på Sötåsen. Där kommer vi att få möjlighet att vidareutveckla tekniken vilket är viktigt för fortsatt innovation och kommersialisering, säger Henrik Olsson vid JTI.

Uppgraderingstekniken är relativt billig och lämpar sig för både små och medelstora lantbruk, liksom för kommuner som har mindre biogasanläggningar vid sina reningsverk.

- Vårt mål är att den här tekniken ska göra det lönsamt att producera fordonsgas på gårdsnivå i Sverige, säger Henrik Olsson.

Produktion av fordonsgas på gårdsnivå och vid mindre reningsverk ökar försörjningstryggheten för både kommuner och livsmedelsproducenter. Det kan även vara ett steg i etableringen av fordonsgas som ett miljöbränsle utanför storstäderna.

- Naturbruksskolan Sötåsen är en utomordentlig testbädd, som vi är väldigt glada för att JTI har intresserat sig för att använda. Biogasproduktion ligger också i enlighet med Västra Götalandsregionens mål om att uppnå fossilfrihet till år 2030, kommenterar Bo Grenabo-Tapper, områdeschef för kompetenscentrum naturbruk i Västra Götaland och ansvarig för projektet på Sötåsen.

Han berättar att Sötåsen efterhand ska ersätta tjänstefordon och gårdsbilar med gasfordon. Dessutom planerar de att inom ett och ett halvt år försöka få en tillverkare av jordbruksmaskiner att ställa ett fordon på Sötåsen för provkörning av den uppgraderade biogasen.

Uppgraderingsteknikerna på Sötåsen kommer att visas upp vid tre tillfällen för lantbrukare med gårdsbiogasanläggningar och andra intresserade. Den första demonstrationsdagen blir den 10 mars nästa år. Inbjudan till demonstrationerna kommer att läggas ut på JTI:s webbplats www. jti.se och på sociala medier (Facebook och Linked-in).

Testerna och demonstrationerna vid Sötåsen stöds av flera finansiärer: Stiftelsen lantbruksforskning, EU-programmet Östersjön-Kattegatt-Skagerack-INTERREG via projektet Biogas 2020 och av Naturbruksförvaltningen i Västra Götalandsregionen.

För mer information, kontakta

Henrik Olsson, projektledare JTI, 010-516 69 36, henrik.olsson@jti.se
Carina Johansson, presskontakt JTI, 010-516 69 28, carina.johansson@jti.se
Bo Grenabo-Tapper, områdeschef kompetenscentrum naturbruk Västra Götaland, 070-082 45 17, bo.tapper@vgregion.se

 

Denna webbplats uppdateras inte!

Den här webbplatsen uppdateras inte längre. Den fungerar som ett arkiv i väntan på en ny gemensam webbplats för hela RISE-koncernen, som f d JTI nu är en del av. F d JTI tillhör RISE enhet Jordbruk och livsmedel, tillsammans med f d SP Food and Bioscience. Den tillfälliga webbplatsen för Jordbruk och livsmedel hittar du här.

Nu är vi RISE!

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och  innovationspartner för näringsliv och samhälle. Under 2017 kommer www.jti.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök ri.se för mer information om RISE.

På gång

EIP – innovationsstöd från Jordbruksverket

Projekt vid f d JTI som har fått s k gruppbildningsstöd för att utveckla idéer som kan leda till viktiga innovationer för jordbruket.

............................

Jordbrukstekniska föreningen

Är du intresserad av jordbruk och teknik? Bli medlem i Jordbrukstekniska föreningen!


...........................


RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se