Groddar2_flood.jpg

Nyheter
2016-01-14

Ny biogasvåg kan komma i Sverige

Trots låga elpriser kan det komma en ny investeringsvåg i Sverige i småskaliga biogasanläggningar, som med rätt förutsättningar kan bli lönsamma. Den bedömningen görs av den svenska experten på småskalig biogas, Henrik Olsson, projektledare på JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik.

Henrik Olsson hänvisar till nya finansieringsstöd* för småskalig biogas, men också till att den småskaliga biogasmarknaden i Sverige börjar mogna och hitta lönsamma affärsmodeller.

– Det kan vara genom samarbete mellan jordbruk, livsmedelsindustrier och växthus då man minimerar kostnaderna för avfall och maximerar nyttan av biogasen, utnyttjar all el och värme samtidigt som den rötade gödseln används i jordbruket, säger Henrik Olsson.

Sådana exempel finns redan i Sverige. Men i Tyskland och Italien har den småskaliga biogasutbyggnaden kommit längre, vilket gör att marknaden där har mognat och fler affärsmodeller har vuxit fram. Henrik Olsson har under två år kunnat studera utvecklingen av småskalig biogas i Europa genom EU-projektet Biogas3, med deltagare från Tyskland, Frankrike, Irland, Polen, Italien och Spanien. Genom projektet har han sett exempel där man leasar en liten eller medelstor biogasanläggning, eller bygger på arrenderad mark och säljer tillbaka el och värme.

– Biogasutvecklingen i Europa ser väldigt olika ut. Beroende på olika förutsättningar och olika stödsystem har man kommit olika långt. Vi har mycket att lära av Tyskland, samtidigt som våra kollegor i Irland är intresserade av vad vi gör i Sverige, säger Henrik Olsson.

Kunskaper från projektet har Henrik Olsson och hans biogaskollegor på JTI tagit med hem och spridit till intresserade lantbrukare, livsmedelsföretag, teknikleverantörer och myndigheter vid ett antal utbildningstillfällen och demonstrationer.

– När kunskapsnivån höjs bland intresserade och leverantörer, kan även det bidra till att fler biogassatsningar förverkligas, säger han.

Han tror att nuvarande ca 40 småskaliga biogasanläggningar (med en eleffekt på mindre än 100 kW) skulle kunna bli 60-70 inom en 5-årsperiod, och att det kommer att bli ännu vanligare att röta biprodukter från livsmedelsindustrin som fiskrens, stekfett och biprodukter från mejerier i mindre biogasanläggningar. I dag sker detta oftast i stora samrötningsanläggningar.

– När mindre biogasanläggningar börjar röta biprodukter från lokala livsmedelsindustrier ökar konkurrensen om dem, vilket kapar industriernas kostnader för avfallshantering. Biprodukterna blir en resurs som kan stimulera tillväxt och förbättra förutsättningarna för mindre livsmedelsproducenter. Samtidigt är detta positivt för vår miljö, säger Henrik Olsson.

Projektet BIOGAS3 har fått finansering från EU:s The Intelligent Energy Europe Programme. Det har syftat till att främja produktionen av förnybar energi genom biogasproduktion baserad på avfall från livsmedelsindustrier och jordbruk. Den 9 februari hålls en avslutande konferens i Bryssel om projektet.

*Stöd till biogasanläggningar i Sverige: Naturvårdsverket ger stöd till klimatfrämjande investeringar och Jordbruksverket ger investeringsstöd till biogasanläggningar inom jordbruket. För biogas producerad från gödsel finns ett klimatfrämjande stöd på upp till 40 öre/kWh att söka från Jordbruksverket.

För mer information, kontakta
Henrik Olsson, projektledare JTI, 010-516 69 36, henrik.olsson@jti.se
Carina Johansson, presskontakt JTI, 010-516 69 28, carina.johansson@jti.se

Tipsa en vän
  |  
Prenumerera på nyheter

På gång

El-lastarvisning i Kalmar

Den 11 juni arrangeras Nöbbledagen i Rockneby norr om Kalmar. JTI är på plats och demonstrerar gårdens batteridrivna kompaktlastare. Ta chansen att provköra!

Se inbjudan >>

Sommarens mässor

I år deltar JTI både på Borgeby fältdagar 29-30 juni (monter H26) och Brunnby lantbrukardagar 6-7 juli (utställartältet). Besök oss gärna!

 

Jordbrukstekniska föreningen

Är du intresserad av jordbruk och teknik? Bli medlem i Jordbrukstekniska föreningen!

Föreningens exkursion 2016 går till  Värmland. Inbjudan på JTF:s webbsida >>


............................


 

 

 

JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se