omoss4.jpg

2016-06-08

EU stödjer utveckling av svensk köttkvalitet

Köttproduktionen i Sverige ger generellt mindre klimatpåverkan än köttproduktion i många andra delar av världen. Men den lider av bristande lönsamhet och är hårt trängd av billigare importkött. Forskare på JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik ska nu delta i ett treårigt projekt för att stärka konkurrensen för nöt- och lammköttsproducenter i Öresund-Kattegatt-Skagerack-området. Projektbudgeten omfattar 17 miljoner kronor, varav hälften kommer från EU.

– Vi ska inte stimulera till ökad produktion och konsumtion av kött, utan till utveckling av köttprodukter med högre kvalitet och höga naturvärden, säger Cecilia Lindahl, forskare vid JTI.

JTI:s del i projektet handlar om att inventera de tekniker som används i dag för att mäta köttkvalitet på levande djur. JTI ska också utreda möjligheter till digital spårbarhet av kött längs hela kedjan från primärproduktion till konsument, så att man får ökad möjlighet att koppla kvalitet till pris och därmed stärka konkurrensförmågan hos regionens köttproducenter.

Projektet leds av Kristina Anderback vid Agroväst, ett utvecklingsbolag i Västra Götaland som har i uppdrag att bidra till ett mer lönsamt och hållbart lantbruk. Övriga svenska deltagare är Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Svenskt kött, SP Food & Bioscience och Svenska Köttföretagen. Från Danmark deltar Aarhus universitet, SEGES PS (danskt rådgivningsföretag), Teknologiskt Institut och Ökologisk Landsförening. Därutöver medverkar en lång rad företag och organisationer.

– Begreppet "köttkvalitet" har många aspekter. Vi fokuserar i det här projektet på ätkvalitet och etisk kvalitet, säger Kristina Anderback.

Ätkvalitet, eller sensorisk kvalitet, innefattar de smakintryck maten ger, dess doft, konsistens och utseende.

– Konsumenter och inköpare är beredda att betala för sådana kvaliteter, men uppfödaren får inte betalt för dessa värden som branschen ser ut idag. Vi vill bidra till att samspelet mellan uppfödare, slakteriföretag och kund blir mer efterfrågedrivet, säger Kristina Anderback.

Ätkvaliteten är ojämn på det nöt- och lammkött som produceras i Öresund-Kattegatt-Skagerack-området i dag, menar projektdeltagarna.

– Om vårt kött ska stå sig i konkurrensen från importerat kött, måste konsumenterna kunna lita på att köttet håller både hög produktionskvalitet och hög och jämn ätkvalitet och etisk kvalitet, säger Cecilia Lindahl.

Läs också om lönsamhet, konkurrens och klimatdiskussioner kring köttproduktion i senaste numret av JTI:s kundmagasin DRIV.

Köttkvalitetprojektet finansieras genom den regionala EU-fonden Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, av Västra Götalandsregionen och av medverkande företag och organisationer.

För mer information, kontakta
Cecilia Lindahl, forskare JTI, 010-516 69 38, cecilia.lindahl@jti.se
Carina Johansson, presskontakt JTI, 010-516 69 28, carina.johansson@jti.se
Kristina Anderback, senior rådgivare Forskning och Innovation Agroväst, 0705-16 61 16, kristina.anderback@agrovast.se

 

 

 

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se