Groddar2_flood.jpg

Nyheter
2016-09-01

Åkerbönor blir nytt livsmedel

För första gången i Sverige tröskas i år färska åkerbönor. Tröskningen sker i samarbete mellan forskare på JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik, och företaget Toppfrys. Syftet är att utveckla åkerbönor till ett nytt livsmedel.

Det blev sen kväll innan tröskningen av färska åkerbönor i Töreboda var avslutad. Foto: JTI

Se film om tröskning av åkerbönor.
Färska gröna åkerbönor finns att köpa i livsmedelsbutiker i till exempel Storbritannien och Sydeuropa, medan man i Sverige hittills har skördat åkerbönor endast fullt mogna och torra till djurfoder.

– Intresset för baljväxter ökar, och både livsmedelsindustrin och odlare ser nya möjligheter med odling av åkerbönor till konsument. Man vill helt enkelt skörda dem gröna och processa dem på samma sätt som gröna ärter, säger Fredrik Fogelberg, forskare på JTI.

Fyra sorters åkerbönor har därför i sommar odlats i Töreboda av Naturbruksskolan Sötåsen. Tre av sorterna har nu tröskats och sedan körts vidare till Toppfrys anläggning i Brålanda, där de har förvällts och frysts in. Under september ska de frysta bönorna kvalitetsgranskas och storlekssorteras.

– Vi har fått ett mycket bra resultat, och en bra skörd av mestadels god kvalitet. Allra lättast att tröska i det här försöket var den vitblommiga sorten Gloria, säger Fredrik Fogelberg.

Skördetekniken behöver dock förbättras på några punkter. Den tröskning som gjordes nu, skedde med en tröska avsedd för färskskörd av ärter sedan bönorna först hade slagits med strängläggare.

– Det behövs skärbord avsedda för bönor och sådana ska vi studera i Holland i höst, säger Fredrik Fogelberg.

Det finns även andra frågor rörande skördetekniken som måste lösas:

– Vi måste undersöka om det behövs is i transporter som går under varma dagar, så att bönornas kvalitet inte försämras. Av samma anledning behöver vi göra transporterna mellan fält och frys snabbare, säger Fredrik Fogelberg.

Bakom initiativet att ta fram svenska färskskördade gröna bönor som kommersiell produkt står företaget Nordisk Råvara som samverkar med Toppfrys. Företaget lanserar nu i höst två sorters frysta bondbönor och vill på sikt även föra ut frysta åkerbönor på marknaden.

– Vi riktar oss i första hand till den svenska marknaden. Vi tror att konsumenterna kommer att gilla åkerbönorna. De är söta och mjälla, säger Gunnar Backman, verksamhetsledare för Nordisk Råvara.

Men han får också exportförfrågningar. Det finns ett uttalat intresse från södra Europa för färskskördade bondbönor och åkerbönor.

Åkerbönor är nära besläktade med bondbönor, fast av mindre storlek.

Forskningsstudien finansieras av SLO-fonden vid Kungl Skogs- och Lantbruksakademien, Stiftelsen lantbruksforskning (SLF), Naturbruksskolan Sötåsen och av EU via projektet Eurolegume.

För mer information, kontakta:
Fredrik Fogelberg, forskare JTI, 010-516 69 08, fredrik.fogelberg@jti.se
Carina Johansson, presskontakt JTI, 010-516 69 28, carina.johansson@jti.se

Denna webbplats uppdateras inte!

Den här webbplatsen uppdateras inte längre. Den fungerar som ett arkiv i väntan på en ny gemensam webbplats för hela RISE-koncernen, som f d JTI nu är en del av. F d JTI tillhör RISE enhet Jordbruk och livsmedel, tillsammans med f d SP Food and Bioscience. Den tillfälliga webbplatsen för Jordbruk och livsmedel hittar du här.

Nu är vi RISE!

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och  innovationspartner för näringsliv och samhälle. Under 2017 kommer www.jti.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök ri.se för mer information om RISE.

På gång

EIP – innovationsstöd från Jordbruksverket

Projekt vid f d JTI som har fått s k gruppbildningsstöd för att utveckla idéer som kan leda till viktiga innovationer för jordbruket.

............................

Jordbrukstekniska föreningen

Är du intresserad av jordbruk och teknik? Bli medlem i Jordbrukstekniska föreningen!


...........................


RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se