Groddar2_flood.jpg

Nyheter
2016-11-11

EU-projekt ska öka värdet på halm

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har fått 13 miljoner kronor från EU för att genom en bioekonomiprocess öka värdet på halm. I samverkansprojektet AGROinLog deltar SP Processum och SP Enheten för jordbruk och livsmedel samt Lantmännen, som vill utvärdera halm som tänkbart komplement till spannmål för produktion av etanol i en uthållig och lönsam process.

Enheten för jordbruk och livsmedel består av f d JTI – Institutet för jordbruk- och miljöteknik tillsammans med f d SP Food and Bioscience, och är en del av SP Sveriges Tekniska Forsknings-institut. Vid årsskiftet 2016/2017 går SP samman med industriforsknings-instituten Swedish ICT och Innventia i RISE, och samtliga byter då namn till RISE. Syftet är att skapa en samlad institutssektor och bli en starkare innovations-partner för näringsliv och samhälle. Läs mer på www.ri.se/utveckling-av-rise
För att kunna använda halm som komplement till spannmål vid etanoltillverkning måste ligninet i halmen först separeras bort, och den hanteringen minskar lönsamheten i etanoltillverkningen. I det här treåriga projektet vill man lösa lönsamhetsproblemet genom att försöka hitta en lönsam användning av ligninet. På så sätt skulle man kunna stärka hela värdekedjan för halm - en restprodukt från jordbruket som det finns gott om i Europa.

Öka förädlingsvärdet
– Lantmännen Agroetanol ser fram mot detta projekt. Vi ser det här som en väldigt viktig pusselbit i att öka förädlingsvärdet av lignocellulosabaserad råvara, exempelvis från halm, för att inte bara tillverka etanol utan också högvärda produkter från det lignin som finns i råvaran, säger Paula Segura vid Lantmännen Agroetanol.

Ligninbaserad bio-olja
Hos SP Processum i Örnsköldsvik ska man använda olika förbehandlingsmetoder för att utvinna ligninet, följt av processen HTL, hydrotermisk förvätskning, för att ta fram ligninbaserad bio-olja för t.ex. biodrivmedelsproduktion.

– Vi bygger en pilotanläggning för att vid mycket höga tryck och temperaturer kunna ta fram bio-olja, berättar Tomas Gustafsson, SP Processum. Bio-oljan kan sedan uppgraderas till exempelvis biodrivmedel och kemikalier. Eftersom vi normalt arbetar med skogsråvara och restströmmar från skogsindustrin ska det bli spännande att tillämpa våra processer även på lignin från halm.

Inventera tillgång kring fabriken
I projektet ska man också se på logistiken kring halmhanteringen.

– Vi ska fokusera på systemet och affärsmodellen för skörd, lagring och tillförsel av halm samt inventera tillgången av halm kring etanolfabriken, säger Carina Gunnarsson, vid SP:s Enhet för jordbruk och livsmedel.

Projektet ingår i EU:s H2020-program och koordineras av det spanska energiforskningscentret CIRCE.

 

 

Horizon 2020

 

För mer information, kontakta:
Carina Gunnarsson, Forskare, SP Enheten för jordbruk och livsmedel (f d JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik), 010-516 69 32, carina.gunnarsson@sp.se
Tomas Gustafsson, Forskare, SP Processum, 010-516 67 67, tomas.gustafsson@processum.se
Paula Segura, Innovationsingenjör, Lantmännen Agroetanol, 010-556 15 04, paula.segura@lantmannen.com
Carina Johansson, presskontakt SP Enheten för jordbruk och livsmedel (f d JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik), 010-516 69 28, carina.johansson2@sp.se

Denna webbplats uppdateras inte!

Den här webbplatsen uppdateras inte längre. Den fungerar som ett arkiv i väntan på en ny gemensam webbplats för hela RISE-koncernen, som f d JTI nu är en del av. F d JTI tillhör RISE enhet Jordbruk och livsmedel, tillsammans med f d SP Food and Bioscience. Den tillfälliga webbplatsen för Jordbruk och livsmedel hittar du här.

Nu är vi RISE!

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och  innovationspartner för näringsliv och samhälle. Under 2017 kommer www.jti.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök ri.se för mer information om RISE.

På gång

EIP – innovationsstöd från Jordbruksverket

Projekt vid f d JTI som har fått s k gruppbildningsstöd för att utveckla idéer som kan leda till viktiga innovationer för jordbruket.

............................

Jordbrukstekniska föreningen

Är du intresserad av jordbruk och teknik? Bli medlem i Jordbrukstekniska föreningen!


...........................


RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se