troska_flood_gra.jpg

Nyheter
2016-12-22

Skifte av mark kan spara energi

I slutet av 1700-talet började man skifta jordbrukets uppstyckade odlingsmark till mer sammanhängande och lättskötta enheter. Nu är vi kanske där igen. I ett projekt vid Jordbruk och livsmedel (f d JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik) ska forskare bland annat undersöka markskifte som en möjlighet att minska transporter och därmed effektivisera jordbrukets energianvändning, när gårdarna växer och markerna blir alltmer utspridda.

Markskiftesfrågan är en del i ett logistikprojekt där man ska utveckla verktyg som lantbrukare behöver för att planera lantbrukets logistik, och ta fram nyckeltal för logistikarbetet på gårdsnivå som kan sporra till förändring och effektivisering.

– Det finns ett stort intresse från jordbruksnäringen att arbeta med energieffektivisering av jordbrukets logistik, säger Jonas Engström vid Jordbruk och Livsmedel.

Projektet ska pågå till hösten 2018, och genomförs tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), lantbrukare, LRF Konsult, och företagen Drivec och Creative Optimization. Dessa delfinansierar projektet tillsammans med Energimyndigheten.

Det här projektet är en fortsättning på ett tidigare mycket uppmärksammat projekt vid dåvarande JTI om möjligheterna att spara energi, pengar och miljö i jordbrukets transporter. Då visade Jonas Engström och hans kollegor att en jordbrukare kan halvera fossilbränsleförbrukningen genom att välja rätt fordon vid olika typer av transporter.

Transporter är en central verksamhet inom jordbruket. Av den diesel som förbrukas i jordbruket används 20 procent för transporter till och från gårdar, samt mellan och inom gårdar. Transporter inom fält eller på gården tillkommer.

För mer information, kontakta:
Jonas Engström, SP Jordbruk och Livsmedel (f d JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik), 010-516 69 09, jonas.engstrom@jti.se
Carina Johansson, presskontakt SP Jordbruk och Livsmedel (f d JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik), 010-516 69 28, carina.johansson@jti.se

Denna webbplats uppdateras inte!

Den här webbplatsen uppdateras inte längre. Den fungerar som ett arkiv i väntan på en ny gemensam webbplats för hela RISE-koncernen, som f d JTI nu är en del av. F d JTI tillhör RISE enhet Jordbruk och livsmedel, tillsammans med f d SP Food and Bioscience. Den tillfälliga webbplatsen för Jordbruk och livsmedel hittar du här.

Nu är vi RISE!

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och  innovationspartner för näringsliv och samhälle. Under 2017 kommer www.jti.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök ri.se för mer information om RISE.

På gång

EIP – innovationsstöd från Jordbruksverket

Projekt vid f d JTI som har fått s k gruppbildningsstöd för att utveckla idéer som kan leda till viktiga innovationer för jordbruket.

............................

Jordbrukstekniska föreningen

Är du intresserad av jordbruk och teknik? Bli medlem i Jordbrukstekniska föreningen!


...........................


RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se