20120906_JTI_023.jpg

Projekt inom avfall och avlopp

Inom området Avfall och avlopp sker mycket av vår verksamhet via uppdrag, och de är konfidentiella. Här presenteras ett urval av våra offentliga projekt.
Klicka på rubrikerna för en kort sammanfattning av respektive projekt.

 

Pågående projekt


● Biogas 3
● Effektivitet och stabilitet hos gårdsbiogasanläggningar - betydelsen av mikroorganismssamhällets struktur
● Kasserat och överblivet ensilage, en outnyttjad resurs med fokus på biogas
● Läkemedel och organiska miljöföroreningar i kretsloppet
● Minska utsläppen av växthusgaser från svensk hantering av avloppsvatten och avloppsslam
● Processintern metananrikning vid gödselrötningsanläggningar
● Provning av minireningsverk
● Robusta sorterande system för stadens organiska restprodukter
● Rötning av fastgödsel vid Sötåsens gårdsanläggning
● SE-Bioemethane
● Småskalig uppgradering av biogas och utvinning av koncentrerat kvävegödselmedel
● Sockerbetor för energiproduktion - val av system för förbehandling och lagring
● Uppgradering av biogas med bottenaska från trädbränslen
● Utvärdering av gårdsbiogasanläggning med hydraulisk omrörning av substratet i rötkammaren

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2016-08-09

 

Avslutade projekt

 

Läs mer om vår verksamhet och några av våra projekt under vinjetten Forskning pågår.

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se