20120906_JTI_023.jpg

Projekt inom avfall och avlopp

Inom området Avfall och avlopp sker mycket av vår verksamhet via uppdrag, och de är konfidentiella. Här presenteras ett urval av våra offentliga projekt.
Klicka på rubrikerna för en kort sammanfattning av respektive projekt.

 

Avslutade projekt 2010


● Ammoniakförluster från utspridd ureahygieniserat toalettavfall
● Bedömning av två tekniker för torkning av lätt nedbrytbart organiskt avfall
● Förbehandlingstekniker för biologisk behandling av svårnedbrytbara material
● Miljöeffekter av polymerer inom biogasbranchen - Förstudie
● Robusta mättekniker on-line för optimerad biogasproduktion
● Strategi och handlingsplan för utvecklingsfrågor kring avsättning av biogödsel och kompost i Sverige

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2016-08-09

 

Avslutade projekt

 

Läs mer om vår verksamhet och några av våra projekt under vinjetten Forskning pågår.

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se