20120906_JTI_023.jpg

Projekt inom avfall och avlopp

Inom området Avfall och avlopp sker mycket av vår verksamhet via uppdrag, och de är konfidentiella. Här presenteras ett urval av våra offentliga projekt.
Klicka på rubrikerna för en kort sammanfattning av respektive projekt.

 

Avslutade projekt 2012


● Baltic Compass
● Biogas från lignocellulosarika avfallsfraktioner - optimering och teknisk ekonomisk utvärdering av en novell förbehandlingsteknik
● Effektivare biogasproduktion med optimerat flytgödselsubstrat - en pilotstudie
● Kunskapscentrum Små Avlopp
● Kvalitetssäkringssystem för källsorterade avloppsfraktioner
● Kvantifiering av fosforläckage från markbaserade reningssystem
● Mikroplaster i biogasprocessen
● Rätt slam på rätt plats
● Ökad biogasproduktion från flytgödsel

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2016-08-09

 

Avslutade projekt

 

Läs mer om vår verksamhet och några av våra projekt under vinjetten Forskning pågår.

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se